En for alle (Heftet)

Hvordan håndtere konflikt, krenkelse og mobbing i skolen?

Forfatter:

Bodil Jenssen Houg, Jostein Alberti-Espenes og Katti Anker Teisberg

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 144
Illustratør: Søvik, Sigrid
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202482169
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Utdanningsledelse
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen En for alle

Å være en person for alle er rektors lodd og privilegium. Elever, foreldre og ansatte i skolen skal ha tillit til at rektor er der for alle, ikke minst i saker der elever opplever seg krenket. Til grunn for boka ligger dette, og følgende to erkjennelser:

  • Mennesker – barn, ungdom, voksne, foreldre, lærere og rektorer – vil godt, ønsker godt og forsøker å handle i tråd med dette.
  • Konflikter, krenkelser og mobbing kan forebygges, stanses og løses.
Mange års iherdig innsats for gode skolemiljøer er ikke tilstrekkelig – vi leser fremdeles om rektorer som ikke har klart å løse saker der elever opplever noe eller noen i skolen som krenkende. Skolemiljøsakene må altså løses bedre enn det som er tilfellet i dag. Forfatterne peker med denne boka nettopp på hvorfor sakene er vanskelige, og hvordan rektor kan løse dem, til fordel for de involverte. Tillit, håndteringskompetanse og løsningsorienterte strategier er nøkkelbegreper i arbeidet.

Boka er tiltenkt ledere i skolen og alle andre som engasjerer seg i elevenes psykososiale miljø. Den er skrevet med utgangspunkt i tre roller: mobbeombud, rektor og rådgiver i skolenes støtteapparat.

Til toppen

Andre utgaver

En for alle
Bokmål Ebok 2019

Andre aktuelle titler

  • Elevkrenkelser

    Skolens aktivitetsplikt etter opplæringslovens kapittel 9 A

    Bjørn Eriksen

    Heftet
Forfatter(e)

Jostein Alberti-Espenes er fagbokforfatter og har femten års fartstid fra skolesektoren, ni som lærer og sosiallærer og seks som rådgiver for skolene i Skedsmo kommune.

er landets første mobbeombud, ansatt i Buskerud fylkeskommune. Hun har jobbet 20 år i privat og offentlig skole, 13 av disse som skoleleder.

Katti Anker Teisberg er rektor på Haugjordet ungdomsskole i Ski kommune og veileder i Utdanningsdirektoratets veilederkorps. Har mange års erfaring som skoleleder med fokus på tverrfaglig og systematisk arbeid for et godt læringsmiljø for alle elever.