Elevsentrert skoleledelse (Heftet)

Forfatter:

Viviane Robinson

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 157
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202452421
Kategori: Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Elevsentrert skoleledelse

Elevsentrert skoleledelse tilbyr et etterspurt og tankevekkende innspill til skoleledere som gjerne vil gjøre det de tror på, om til handling. Boka viser skoleledere hvordan de kan gjøre en større positiv forskjell for undervisning og læring på sine skoler, og gjennom dette forbedre elevenes læringsprestasjoner. Forfatteren har spesialisert seg på utdanningsledelse som forskningsfelt.

Boka er er basert på de best tilgjengelige forskningsbevis om den påvirkning ulike ledelsesmåter har på elevene læringsutbytte. Boka presenterer fem praksisområder for ledelse, sammen med kunnskap og ferdigheter ledere trenger for å utøve de fem praksisområdene med sikkerhet.

Elevsentrert skoleledelse er rik på praktiske eksempler, gir tydelig informasjon og god inspirasjon. Forfatteren oppmuntrer skoleledere til å prøve seg fram med å endre egne ledelsesmåter, slik at de kan endre skolene sine positivt. Selv om boka er skrevet fra en annen kontekst enn den norske, gir den allmenngyldig kunnskap og innspill til handling som norske skoleledere til fulle kan benytte seg av.

Boka er anbefalt av andre internasjonalt anerkjente skoleforskere som Michael Fullan, Andy Hargreaves og Karen Seashore Louis.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Elevsentrert skoleledelse

Elevsentrert Skoleledelse

«Elevsentrert ledelse er en norsk oversettelse av Viviane Robinsons bok Student Centered Leadership fra 2011. Tone Guldahl og Omar Mekki, begge skoleutviklere og seniorrådgivere i stiftelsen IMTEC, har oversatt boka. De forteller i et forord at de møtte Robinson på et seminar i Oslo i 2012 og ble fascinert av hennes modell for elevsentrert ledelse, somd e fant både oversiktlig, lett forståelig og nyttig som analyseredskap i arbeid med skoleutvikling. Etter å ha lest boka kan jeg gi støtte til at dette synes å være både lett forståelig og nyttig stoff om ledelse i skolen. [...] Boka Elevsentrert ledelse er lett å lese og ryddig bygd opp, inndelt i åtte kapitler, med oppsummeringer etter hvert».

Lene Nyhus. Førsteamanuensis i pedagogikk ved HiL., Bedre Skole - 1 /2015Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Viviane Robinson er professor ved Faculty of Education and Social Work ved University of Auckland, New Zealand, og akademisk leder for universitetets Centre for Educational Leadership. Hennes forskning på elevsentrert skoleledelse har blitt brukt til å forme ledelsespraksis i flere land. Robinson har mottatt en rekke priser fra nasjonale og internasjonale organisasjoner.