Elever med lese- og skrivevansker (Heftet)

Hva vet vi? Hva gjør vi?

Forfatter:

Solveig-Alma Halaas Lyster

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 110
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202365158
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Lese- og skriveopplæring
Fag: Lese- og skriveopplæring, Spesialpedagogikk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Elever med lese- og skrivevansker

Lese- og skrivevansker har tradisjonelt vært noe spesialpedagogene arbeider med, men i dag har den enkelte lærer fått et langt større ansvar for å forebygge og å oppdage lese- og skrivevansker på et tidlig tidspunkt. Da er det viktig at læreren har kunnskap om lese- og skrivevansker og om vanskenes sammenheng med skriftspråkets grunnleggende prinsipper og lese- og skriveutviklingens dimensjoner.

Denne boka presenterer hva vi i dag vet om dysleksi og leseforståelsesvansker, og hva lærere kan gjøre for å kartlegge elevenes lese- og skriveutvikling, oppdage lese- og skrivevansker og sette i gang relevante tiltak eller forebyggende og tilpasset opplæring.

Boka er aktuell for lærerstudenter, lærere, spesialpedagoger og andre som jobber med eller er opptatt av lese- og skriveopplæring.

Til toppen

Anmeldelser av Elever med lese- og skrivevansker
«Boka vil være godt egnet som pensumlitteratur både for lærerstudenter og andre studenter innenfor (spesial)pedagogikk som sikter inn mot arbeid med utredning av elever i skoleverket. Den vil også være egnet for leselærere og for kontaktlærere med lese- og skrivesvake elever i klassen. Bokas styrke er at den går så grundig til verks når det gjelder beskrivelsen av delprosessene som inngår i lesing og gjennom at forfatteren tilstreber å begrunne både forståelse av vanskene og tiltak gjennom forskningsmessig dokumentasjon.»Anne-Cathrine Thurmann-Moe, Norsklæreren 1/2013

Til toppen

Forfatter(e)
Solveig-Alma Halaas Lyster er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Lyster har både gjennom sin tidligere praksis som lærer, logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver og gjennom sitt forskningsarbeid fokusert spesielt på språk- og leseutvikling og språk-, lesevansker og dysleksi. Hennes forskning har vært knyttet både til forebygging av lese- og skrivevansker, til forholdet mellom språk og lesing og til hvordan ulike dimensjoner i leseprosessen påvirker hverandre i leseutviklingen. Både kartlegging av utvikling og av vansker samt tiltak er i fokus i hennes arbeid. Hun har en omfattende publikasjon om temaene språk og lesing både nasjonalt og internasjonalt.