Elevenes stemmer i skolen (Heftet)

Elevkunnskap og skolelivskvalitet

Forfatter:

Reidun Tangen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202747695
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og elevkunnskap og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Elevenes stemmer i skolen

Det kan være vanskelig for lærere og andre voksne å få tak i hvordan skolehverdagen oppleves for elever, men forfatteren av denne boka slår fast at det å lytte til elevenes stemmer, til deres erfaringer, forventninger og bekymringer, er en forutsetning for å kunne skape god opplæring.

Skolen er en vesentlig del av barns og unges liv og har avgjørende betydning for deres livsglede, utvikling og læring. Verdien av god skolelivskvalitet kan neppe overvurderes. Et godt skoleliv gir dessuten de beste forutsetninger for å mestre livet som voksen. Det viktigste lærere, skoleledere, politikere og forskere kan gjøre, er derfor å arbeide for at barn og ungdom får et skoleliv som gir mening, skaper tilhørighet og tillit til egne krefter. Det krever en elevkunnskap som bare kan utvikles ved å lytte til elevene og prøve å se skolelivet fra deres perspektiv.

Boka henvender seg til lærerstudenter, lærere, spesialpedagoger, skoleledere, politikere og andre med ansvar for barns og unges skoleliv.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Reidun Tangen er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes fag- og forskningsfelt er skolelivskvalitet og opplæringsvilkår for barn og unge i risiko, elev–lærerdialogen som støtte for læring og livsmestring, foreldre–skole-samarbeid og forskningsmetode og -etikk.