Eldst i barnehagen og yngst i skolen (Heftet)

– om lek, læring og overganger

Forfatter:

Ingeborg Tveter Thoresen og Sigurd Aukland

Les forfatternes innlegg på Fagsnakk: Seksårsreformen under lupen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 134
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202687243
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Barnehagelærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Eldst i barnehagen og yngst i skolen

Sentrale spørsmål i Eldst i barnehagen og yngst i skolen er om vi tilbyr 5- og 6-åringene en hverdag som bygger på det forskning om lek og læring viser, og hvordan skolen best mulig kan være klar til å ta imot 6-åringene. Forfatterne presenterer forskning, utdanningspolitiske dokumenter og politiske prosesser og vedtak. Er det samsvar mellom forskningsbidrag og politikernes prioriteringer?

Den viktigste oppgaven barnehagen, skolen og SFO skal ivareta er barnas behov for lek, læring og mestring. Barna skal oppleve at det er sammenheng mellom de ulike institusjonene. Barnehage skal ikke være skole – og omvendt. Samtidig er det utfordrende å identifisere og praktisere det som skal være likt, og det som skal være forskjellig. Boka gir eksempler på hvordan samarbeid og helhet kan utvikles, og hvordan praktiske ordninger for overganger kan være. Sentralt står tiltak som fremmer dialog og samarbeid mellom personalet i barnehage, skole og skolefritidsordninger.

Eldst i barnehagen og yngst i skolen er skrevet for studenter i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene. Boka er også aktuell for alle som jobber i barnehage, skole og SFO.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Eldst i barnehagen og yngst i skolen

Samfunnskritisk bok om overganger

Her får du et innblikk i utfordringene ved å skape gode overganger mellom barnehage og skole, samt flere praktiske tips.

[...] Forfatterne gir en solid oversikt over mulige problemfelt. Dette tenker jeg er viktig for å utdanne autonome, kritiske og samfunnsbevisste profesjonsutøvere i barnehage og skole.

[...] Dette er en bok jeg har savnet, fordi den tilbyr leseren en balansert fremstilling av muligheter og realiteter i overgangen barnehage – skole.Monica Bjerklund, dosent i spesialpedagogikk og seniorforsker, Telemarkforsking, Første steg 1/2021Les hele anmeldelsen

Regjeringens ansvar for skolens yngste 13.10.2020

Myndighetene burde stimulere til et systematisk samarbeid mellom barnehagens og skolens pedagoger om å utvikle en ny pedagogikk.

Ingeborg Tveter Thoresen og Sigurd Aukland, DagsavisenLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Ingeborg Tveter Thoresen var førstelektor ved daværende Høgskolen i Vestfold fram til 2013, hvor hun også var rektor fra 1994-2000. Tveter Thoresens forskning og artikler omhandler utdanningspolitiske endringer, danningens plass samt profesjonens anliggender i barnehagen og barnehagelærerutdanningen. Forfatteren har også skrevet om innflytelsen internasjonal utdanningspolitikk og generell politikk har på barnehagefeltet og profesjonen. Forfatteren bidro i arbeidet med revidert rammeplan i 2005, og med nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) i den nye barnehagelærerutdanningen. Tveter Thoresen var medlem av den nasjonale UNESCO-kommisjonen og har vært utdanningsdirektør i Buskerud.

Sigurd Aukland har skrevet en rekke artikler og bidratt til flere bøker om de eldste i barnehagen og yngste i skolen. Aukland har arbeidet både faglig og administrativt ved Universitetet i Stavanger i flere perioder, men har mest fartstid som assisterende kommunalsjef i Klepp kommune. Han var sentral i utarbeidingen av Kunnskapsdepartementets føring «Fra eldst til yngst» om overgangen barnehage-skole og var medlem i arbeidsgruppa for revisjon av rammeplanen for barnehagesektoren. Aukland har i mange år vært aktiv kursholder i barnehagesektoren.