Eldst (Heftet)

Serie: Barndom i barnehagen 

Forfatter:

Maria Øksnes og Tuva Schanke (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie: Barndom i barnehagen
ISBN: 9788202759728
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Eldst

Overgangen fra å være eldst i barnehagen til å bli yngst i skolen involverer mange aktører som kan ha motstridende forventninger til hverandre. Boken Eldst løfter frem ny forskning som bygger på ulike perspektiver og synliggjør forventinger til denne overgangen.

Barnets perspektiv er et sentralt omdreiningspunkt i boken. Men også barnehage- og skolepersonalets, samt foresattes forståelse av overgangen kan bidra til viktig kunnskap for å møte utfordringene som utspiller seg i praksis omkring overgangen.

Eldst er en antologi med kapittelbidrag fra forskere i Norden og femte bok i bokserien Barndom i barnehagen. Artiklene tar del i den pågående utviklingen av ny innsikt i hva det betyr å være eldst i barnehagen, i spenningen mellom å få være barn og å forberedes til å bli skolelev. Forskningen springer ut av forskjellige forskningstradisjoner innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Den er både konstruktiv og kritisk og henvender seg til forskere med interesse for barn og barndom.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand og barns lekekultur. Hennes bok Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert barndom (2010) er oversatt til flere språk. Øksnes er sammen med Sundsdal, Løvlie og Kvam, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Ingvild Olsen Olaussen (PhD) is associate professor in drama and theater at Queen Maud University College of early Childhood education (QMUC), Her research interests include storytelling, multimodal perspectives, artistic and bodily approaches to learning and interaction. Further information: https://intranett.dmmh.no/min-side

Einar Sundsdal er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Sundsdal har i sin forskning vært særlig opptatt av danningsteori og pedagogiske grunnlagsspørsmål. Han har publisert en rekke artikler som tar opp barnehagepedagogiske problemstillinger. Seneste bøker er Leklust i skolan. Främja lekens egenvärde (2017) med Maria Øksnes og antologien Ungdom, danning og fellesskap (2018), redigert med Maria Øksnes og Cecilie Haugen. Sundsdal er, sammen med Øksnes, Løvlie og Kavm, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Bøker i serien