Eldre og selvmord (Heftet)

Forfatter:

Ildri Kjølseth

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 144
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202441586
Kategori: Medisin , Psykologi og psykiatri , Helse- og sosialfag , Helsefag , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Medisin, Psykologi og psykiatri, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Eldre og selvmord

Eldre og selvmord viser forekomsten av selvmord blant eldre og hvem som er mest utsatt. Den beskriver hvilke komplekse årsakssammenhenger som ligger bak selvmordshandlinger, hvilke signaler som kan varsle selvmord, og hva vi kan gjøre for å hindre at det skjer. Boka er basert på ny forskning, og noen sentrale spørsmål i boka er:

  • Er det mulig å forstå selvmord?
  • Hvilke signaler kan være varsel om selvmord?
  • Hvordan kan jeg hjelpe når jeg tror det er selvmordsfare?
  • Har vi lettere for å forstå at eldre mennesker tar livet sitt enn at yngre gjør det?
  • Bekrefter selvmordene blant eldre at nordmenn har grunn til å frykte alderdommen?
Eldre og selvmord er skrevet for studenter innen helse og sosialfagene, men er like aktuell for enhver som arbeider med eldre. Boka er nyttig for eldre og pårørende, og tankevekkende for ledere, byråkrater og politikere.

Til toppen

Andre utgaver

Eldre og selvmord
Bokmål Ebok 2015

Andre aktuelle titler

Presse Eldre og selvmord

Eldre og selvmord

"Målgruppen er bred. Social- og sundhedspersonale som beskæftiger sig med ældre ville få stort udbytte. Selvom bogen er uddybende, er den også velegnet for personer uden faglig indsigt. Der kræves ikke forkundskaber udover interesse for ældres velbefindende. Hensigten er at give et overblik over hvad ved vi om ældres selvmord og formidle en forståelse for hvorfor og i hvilke situationer ældre bliver selvmordstruede."

A. Erlangsen , Tidsskrift for Den norske legeforening, 2015; 135: 1575Les hele anmeldelsen

Eldre og selvmord

«Bokens forfatter, Ildri Kjølseth er geriater og professor. Hun har forsket på eldres selvmord i Norge, og hennes doktoravhandling handler om hvorfor eldre tar selvmord. I boken gir Kjølseth en grun­dig og grunnleggende in­nføring i fenomenet selvmord blant eldre. Et tema som har fått liten oppmerksomhet og som det finnes lite forskning om.[...] Forfatteren går i dybden, men dekker samtidig bredden som gir leseren en helhetlig forståelse om selvmord blant eldre. Hun klarer på en lett og forståelig måte å frem hvor komplekst fenomenet er, ved å knytte ulike teorier og ny forskning til eksempler fra praksis. Gode referanser går som en rød tråd gjennom hele boken. [...]
Boken utfordrer spesielt sykepleiere og helsepersonell i møte med eldre, og gir ny innsikt i temaet. Boken åpner for refleksjon og debatt om våre holdninger i møte med eldre pasienter, og for eksistensielle problemstillinger som kan oppstå i livets siste fase. Boken anbefales på det sterkeste til alle som møter eller behandler eldre.».


Kristin Kyte , Tidsskrift for fag og tro nr 2. - 2015

Til toppen

Forfatter(e)

Ildri Kjølseth er lege med spesialitet i geriatri og ph.d. Hun har mange års erfaring med klinisk arbeid som sykehuslege ved indremedisinske/onkologiske og geriatriske avdelinger. Kjølseth har forsket på eldres selvmord i Norge.

Hun fikk i 2010 doktorgraden med avhandlingen «Control in life - and in death. An understanding of suicide among the elderly»

Siden 2005 har Kjølseth gjennomført tallrike undervisningsoppdrag for helsepersonell av ulike kategorier om temaet på høyskole- og masternivå. Hun har også utviklet et kurs innen kompetanseheving om selvmord blant eldre, spesielt rettet mot fagpersonell i eldresektoren. Kurset er benyttet i flere kommuner, blant annet i Oslo kommune, ved Helseetaten i kommunen.

I tillegg til forskningsartikler har Kjølseth også skrevet flere mer populariserte artikler om emnet.