Ekspropriasjon (Innbundet)

Forfatter:

Endre Stavang (red.)

Forfatter: , , , , , , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 732
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202438203
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett , Erstatningsrett , Eiendomsrett og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Eiendomsrett, Erstatningsrett, Forfatnings- og forvaltningsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ekspropriasjon

Ekspropriasjon inneholder først en kort innføring i hva ekspropriasjon er. Videre går forfatterne grundig inn i en rekke praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten:

  • Skjønnsprosessen
  • Salgsverdi med påslag som grunnlag for ekspropriasjonserstatning
  • Reguleringsplanens betydning for ekspropriasjonserstatningen
  • Bruksverdierstatning og tilpasningsplikten
  • Gjenervervsprinsippet i vederlagsloven § 7
  • Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg
  • Vederlagsloven § 9. Fradrag for fordeler på den gjenværende delen av eiendommen

Boken er nyttig for alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget.

Til toppen

Anmeldelser av Ekspropriasjon

Verdifult om ekspropriasjonsretten

«At hele ekspropriasjonsretten nå er samlet mellom to permer og oppdatert pr. 2014, gir alle som arbeider med dette området, et nyttig og godt tilskudd til den ellers noe tilårskomne faglitteraturen innen dette emnet. …Oppsummert gir boken et spennende og verdifullt tilskudd til utviklingen av ekspropriasjonsretten framover.»Kristin Bjella, Tidsskrift for eiendomsrett 2-2015

Til toppen

Forfatter(e)
Endre Stavang (f. 1964) er dr.juris og professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold ved Senter for grunnforskning og Yale Law School og har dessuten vært advokat i Norsk Hydro og konstituert lagdommer (Borgarting). Han er medlem av Forskergruppe i naturressursrett. Hans bøker og artikler dreier seg særlig om tingsrett, erstatningsrett og miljørett.

Ingrid Wang Larsen (f. 1982) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2007) og er nå ansatt som Universitetslektor ved NBMU. Hun har tidligere jobbet i Nærings- og fiskeridepartementet, vært universitetsstipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo, advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen og vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, UiO.

Anja Kristin Ankerud (f. 1984) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2008) og jobber i dag som senioradvokat i advokatfirmaet Ræder. Hun har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, UiO.

Johannes Alois Eriksen (f.1981) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (2006) og jobber som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett (UiO), jobbet som advokatfullmektig i advokatfirmaet Haavind, vært dommerfullmektig i Oslo tingrett og vært ansatt som førstekonsulent/rådgiver/konstituert lovrådgiver i Justis- og politidepartementet (Lovavdelingen).

Anna Føllesdal (f. 1984) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012) og bachelor i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (2007). Hun har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett/Nordisk institutt for sjørett, UiO, advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm og er nå stipendiat ved Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI, tilknyttet ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet, UiO.

Jan Erik Johansen (f. 1979) er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2009) og arbeider som advokat i Advokatfirmaet Haavind. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, UiO.
Nils Erik Lie (f. 1942) har arbeidet som dommerfullmektig, advokat og dommer. I årene 1996–2010 var han førstelagmann i Borgarting lagmannsrett. Han har mangeårig erfaring som foreleser og sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og har holdt en lang rekke foredrag og kurs om parts- og vitneavhør.

Anders Jahr Svalheim (f. 1988) er seniorrådgiver og advokatfullmektig i Forsvarsmateriell. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.