Eiendomsprosjekter (Heftet)

Forfatter:

Marianne Raa Bjaaland og Jan-Erik Nielsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 292
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202452742
Kategori: Eiendomsrett
Fag: Eiendomsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Eiendomsprosjekter

Utvikling av eiendomsprosjekter reiser en rekke rettslige utfordringer og problemstillinger i de forskjellige fasene av prosjekteringen. For å gjennomføre et vellykket prosjekt vil utbygger i de fleste tilfellene måtte treffe en del valg og beslutninger som fordrer kunnskap og planlegging. Denne boken gir veiledning til de mange juridiske vurderingene som erfaringsmessig oppstår ved utvikling av fast eiendom. Eiendomsprosjekter behandler blant annet:

  • Servitutter
  • Reguleringsplaner og plantyper
  • Kjøp av eiendom/eiendomsselskaper
  • Eiermodeller/organisasjonsformer
  • Parkering og fellesanlegg
  • Byggetillatelse og trinnvis utbygging
  • Entrepriseform
  • Markedsføring og salg
Boken er oppdatert med nytt regelverk, og gir en grundig veiledning under hele prosessen. Eiendomsprosjekter inneholder praktiske eksempler og huskelister, og er et nyttig verktøy for jurister, advokater, utbyggere og eiendomsmegler.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Eiendomsprosjekter

«Dens fokus på juridiske spørsmål i hele verdikjeden i utvikling av eiendom gjør den velegnet som lære- og oppslagsbok i profesjonsstudier hvor eiendom og byplanlegging inngår i fagkretsen. [...] Forfatternes fremstilling gir leseren en intuitiv god forståelse av hvilke utfordringer eiendomsaktører kan støte på i handel og vandel med eiendom, og hvilke fallgruver som kan åpne seg for planleggingen gjennom planmyndighetenes reguleringer.»

August E. Røsnes, Kart og Plan 2/2012

Til toppen

Forfatter(e)

Marianne Raa Bjaaland er leder av advokatkontoret i Usbl. Hun har blant annet bred erfaring med strukturering av eiendom, bolig- og eiendomsrettslige spørsmål samt entrepriserett. Hennes erfaring er fra både privat og offentlig virksomhet. Hun har tidligere blant annet arbeidet som seniorrådgiver i Boligseksjonen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, advokat hos Obos og rådgiver hos Fylkesmannen. Hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde hun primært ansvar for lovprosesser knyttet til eierseksjonsloven, husleieloven, borettslovene og lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder. Hun har også vært medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for bolig- og eiendomsrett.

Jan-Erik Nielsen er partner i Dalan Advokatfirma DA, der han primært jobber med bolig- og næringseiendom,husleieforhold og plan- og bygningsrett. Han har bred erfaring fra offentlig og privat virksomhet innenfor fagfeltet, og har blant annet vært forvaltningsdirektør og leder for juridisk avdeling i Obos, og tidligere mangeårig partner i Advokatfirmaet Haavind. Han har også vært medlem av advokatforeningens lovutvalg for fast eiendom og var i en årrekke leder for Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for bolig- og husleierett. Han har møterett for Høyesterett og har dessuten drevet omfattende foredragsvirksomhet innen bolig-, eiendoms- og husleierelaterte temaer.