Echt! Tysk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Echt! 1 Unibok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok tysk 2, vg1

Forfatter:

Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Tysk
ISBN: 9788202656386
Kategori: Tysk 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Tysk 2
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Echt! 1 Unibok (LK20)

Echt! 1 Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka for tysk 2 til fagfornyelsen og studieforberedende vg1. Unibok er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til avsluttende eksamen i faget.


Med Echt! 1 Unibok (2020) får elevene et digitalt læremiddel som tilfredsstiller målene i læreplan for tysk II til fagfornyelsen. Til Echt! følger det også supplerende nettressurser for elever og lærere med oppgaver og ekstra ressurser og hjelpemidler. Se Echt! Elev- og lærernettsted (2020).

Med Echt! 1 Unibok er læreboka alltid tilgjengelig – også på mobil. Teksten tilpasser seg skjermen den leses på, noe som gir svært god lesevennlighet. Gode verktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan benytte god studieteknikk og jobbe aktivt under lesingen og slik øke leseforståelsen.
I Unibok er lærebokteksten og de litterære tekstene lest inn. Cappelen Damms Tysk ordbok (2017) er integrert og oppslagene vises i lesevinduet. En svært god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater og markere i teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Echt! 1 Unibok tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Når du har lisens til Echt! 1 Unibok, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.
Les mer om Unibok på www.unibok.no. Finn ut mer om læreverket Echt! for tysk II (Fagfornyelsen 2020) på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Mona Gundersen-Røvik underviser i tysk ved Molde videregående skole og har, foruten tysk l, ll og lll, engelsk og markedsføring og ledelse som undervisningsfag. Siden 2010 har hun også vært koordinator for tysk nivå 3 i Møre og Romsdal og hun har tidligere jobbet i næringslivet med utstrakt internasjonal kontakt med bl.a. det tyskspråklige området. Hun har tysk hovedfag fra UiO og en bachelor i Internasjonal business. Gundersen-Røvik er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole), og har revidert Deutsch Drei Digital (tysk III).

Birgit Woelfert er lektor med tilleggsutdanning og underviser tysk og norsk på studieforberedende program ved Tingvoll videregående skole. Hun har nordisk hovedfag fra universitetene i München og Kiel i Tyskland og praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU.

Woelfert har tysk som morsmål, men har bodd i Norge siden 1994. Hun har tidligere undervist i språkfag ved universitetene i Kiel og Tromsø og ved Bardufoss videregående skole.

Erfaringer fra tyskundervisning i norsk skole har ført til at Woelfert er spesielt interessert i didaktiske tilnærminger der forklaringsmodeller forenkles. Hun opplever det som læringsfremmende å integrere grammatikkopplæringen i arbeidet med kommunikative handlinger og modellering i skriveprosessen.

Woelfert har tidligere skrevet artikler om norske skjønnlitterære verk i «Kindlers Neues Literatur Lexikon», den mest omfangsrike litteraturhistorien på tysk språk. Hun er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II i videregående skole.

Simen Braaten er som så mange andre nordmenn forelsket i Berlin. Som lærer ved Foss vgs i Oslo, tidligere ved Nordseter skole, og som lærebokforfatter arbeider han for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og finne mønstre i språket, og at de skal lære et språk de tror de vil få nytte av i praksis. Braaten har studert ved Humboldt Universität zu Berlin og har sin MA i tysk språk fra UiO. I flere år har han også vært lærer på Sommerskolens tyskkurs i Berlin. Braaten er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole).

Jo Helge Ansnes Schei er lektor ved Valle Hovin videregående skole i Oslo. Han har fagene tysk, fransk og norsk, med allmenn lingvistikk i fagkretsen, og underviser også i tyskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Schei var tidligere veiledningsspesialist i Akershus ved Rosenvilde videregående, der han også var ansvarlig for fremmedspråkene og internasjonalisering. Han har stor tro på at fremmedspråkene kan åpne verden til noe nytt for elevene. Schei er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II.

Echt! Tysk 2 (Fagfornyelsen LK20)
Echt! er et nytt og engasjerende læreverk for tysk nivå 2, som i tråd med fagfornyelsen har kommunikasjon i fokus. Læreverket utfordrer tyskeleven til å se verden på nye måter, og får inn mye tverrfaglighet. Echt! har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring, og nettressursene vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Echt! dekker kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen.