Echt! Tysk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Echt! 1 og 2 Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale lærerressurser tysk 2

Forfatter:

Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202656416
Kategori: Tysk 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Lisenstype: Lærerlisens
Fag: Tysk 2
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: Vg1, Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Echt! 1 og 2 Lærernettsted (LK20)

Echt! har rike digitale ressurser for lærere, med funksjoner som gir god oversikt over elevenes arbeid og mulighet for tilpasning av undervisningen.

Læreren vil finne mye ekstra materiell til undervisningen, som lærerveiledning, årsplaner, undervisningsopplegg, fasiter, lyttetekster og prøver, i tillegg til nyttige nettlenker til videoer, sanger og annet som kan bidra til å gjøre undervisningen mer variert og spennende. Læreren har også tilgang til innleste tekster fra bøkene.

Echt! Lærernettsted har nyutviklet funksjonalitet som vil bidra til elev-lærersamarbeidet og god læring. Lærer kan holde oversikt over utført arbeid i gruppen og hos hver enkelt elev, og kan kommunisere med elevene gjennom læremiddelet. Nettstedene er tilrettelagt for prosessorientert skriving der eleven kan sende inn besvarelsen til læreren, som kan rette og kommentere og sende tilbake til eleven for videre arbeid.

Lærer kan kartlegge elevenes tyskferdigheter, samt tildele dem oppgaver som er tilpasset den enkeltes behov. Lærer kan også lage egne oppgaver i nettstedet.

For å få tilgang til Echt! Lærernettsted må lærer kjøpe lisens. Bruker skolen Feide, logger man inn med Feide-id-er. Logg inn på cdu.no eller direkte på echt.cdu.no.

Echt! 1 og 2 Elevnettsted er gratis, men skolen må likevel bestille gratislisens slik at elevene kan logge inn og lagre arbeid og svar på oppgaver. Elevene har tilgang til nettstedet i 2 år, altså fram til de normalt tar eksamen i faget. Les mer om Echt! Elevnettsted. For innleste tekster fra bøkene, må elevene ha lisens til Echt! 1 og 2 Elevnettsted Pluss.

Til toppen

Forfatter(e)

Mona Gundersen-Røvik underviser i tysk ved Molde videregående skole og har, foruten tysk l, ll og lll, engelsk og markedsføring og ledelse som undervisningsfag. Siden 2010 har hun også vært koordinator for tysk nivå 3 i Møre og Romsdal og hun har tidligere jobbet i næringslivet med utstrakt internasjonal kontakt med bl.a. det tyskspråklige området. Hun har tysk hovedfag fra UiO og en bachelor i Internasjonal business. Gundersen-Røvik er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole), og har revidert Deutsch Drei Digital (tysk III).

Birgit Woelfert er lektor med tilleggsutdanning og underviser tysk og norsk på studieforberedende program ved Tingvoll videregående skole. Hun har nordisk hovedfag fra universitetene i München og Kiel i Tyskland og praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU.

Woelfert har tysk som morsmål, men har bodd i Norge siden 1994. Hun har tidligere undervist i språkfag ved universitetene i Kiel og Tromsø og ved Bardufoss videregående skole.

Erfaringer fra tyskundervisning i norsk skole har ført til at Woelfert er spesielt interessert i didaktiske tilnærminger der forklaringsmodeller forenkles. Hun opplever det som læringsfremmende å integrere grammatikkopplæringen i arbeidet med kommunikative handlinger og modellering i skriveprosessen.

Woelfert har tidligere skrevet artikler om norske skjønnlitterære verk i «Kindlers Neues Literatur Lexikon», den mest omfangsrike litteraturhistorien på tysk språk. Hun er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II i videregående skole.

Simen Braaten er som så mange andre nordmenn forelsket i Berlin. Som lærer ved Foss vgs i Oslo, tidligere ved Nordseter skole, og som lærebokforfatter arbeider han for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og finne mønstre i språket, og at de skal lære et språk de tror de vil få nytte av i praksis. Braaten har studert ved Humboldt Universität zu Berlin og har sin MA i tysk språk fra UiO. I flere år har han også vært lærer på Sommerskolens tyskkurs i Berlin. Braaten er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole).

Jo Helge Ansnes Schei er lektor ved Valle Hovin videregående skole i Oslo. Han har fagene tysk, fransk og norsk, med allmenn lingvistikk i fagkretsen, og underviser også i tyskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Schei var tidligere veiledningsspesialist i Akershus ved Rosenvilde videregående, der han også var ansvarlig for fremmedspråkene og internasjonalisering. Han har stor tro på at fremmedspråkene kan åpne verden til noe nytt for elevene. Schei er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II.

Echt! Tysk 2 (Fagfornyelsen LK20)
Echt! er et nytt og engasjerende læreverk for tysk nivå 2, som i tråd med fagfornyelsen har kommunikasjon i fokus. Læreverket utfordrer tyskeleven til å se verden på nye måter, og får inn mye tverrfaglighet. Echt! har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring, og nettressursene vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Echt! dekker kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen.