Echt! Tysk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Echt! 1 og 2 Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale elevressurser tysk 2

Forfatter:

Mona Gundersen-Røvik, Birgit Woelfert, Simen Braaten og Jo Helge Ansnes Schei

Forfatter: , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202656409
Kategori: Tysk 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Tysk 2
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: Vg1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Echt! 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Echt! har fyldige digitale ressurser med et rikt utvalg oppgaver og hjelpemidler som ordbok og grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten integrert. Nyttige funksjoner gir mange muligheter for elever og lærere. Innlest tekst fra boka er tilgjengelig.

Fyldige nettressurser vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Elevnettstedet inneholder et godt utvalg språkøvinger til hver leksjon i boka, også her med en gjennomtenkt progresjon, samt skriveoppgaver, leseforståelsesoppgaver og lytteoppgaver. Cappelen Damms Tysk ordbok (2017) er integrert og gjør oppslag lettvint. Lydinnspilling gjør uttaleøving mulig.

Språkporten grammatikk og øving, som tidligere var en selvstendig nettressurs med egen lisens, er inkludert og sømløst tilgjengelig via Echt! Elevnettsted.

Echt! Elev- og lærernettsted har funksjoner som vil bidra til god læring. Elev og lærer kan holde oversikt over utført arbeid og kan kommunisere gjennom læremiddelet. Nettstedet er tilrettelagt for prosessorientert skriving der elev kan sende inn besvarelsen til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake til elev for videre arbeid. Alle versjoner av besvarelsen lagres.

Ulike rapporter vil også gjøre det mulig for læreren å kartlegge elevenes tyskferdigheter, samt tildele dem oppgaver som er tilpasset den enkelte elevens behov. Læreren kan også lage egne oppgaver i nettstedet.

Læreren vil finne nyttige materiell som lærerveiledning, årsplaner, undervisningsopplegg, lyttetekster, prøver og fasiter, i tillegg til nettlenker til videoer, sanger og annet, som kan bidra til å gjøre undervisningen enda mer variert og spennende. Lærer har også tilgang til innleste tekster fra bøkene. For å få tilgang til Echt! Lærernettsted må lærere kjøpe lisens. Bruker skolen Feide, logger man inn med Feide-id-er. Logg inn via Min side på cdu.no eller direkte på echt.cdu.no.

Echt! Elevnettsted er gratis, men elevene må logge inn (Feide eller cdu-bruker) slik at arbeidet lagres.

Innleste tekster fra boka er tilgjengelig i Echt! Elevnettsted Pluss.

Til toppen

Forfatter(e)

Mona Gundersen-Røvik underviser i tysk ved Molde videregående skole og har, foruten tysk l, ll og lll, engelsk og markedsføring og ledelse som undervisningsfag. Siden 2010 har hun også vært koordinator for tysk nivå 3 i Møre og Romsdal og hun har tidligere jobbet i næringslivet med utstrakt internasjonal kontakt med bl.a. det tyskspråklige området. Hun har tysk hovedfag fra UiO og en bachelor i Internasjonal business. Gundersen-Røvik er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole), og har revidert Deutsch Drei Digital (tysk III).

Birgit Woelfert er lektor med tilleggsutdanning og underviser tysk og norsk på studieforberedende program ved Tingvoll videregående skole. Hun har nordisk hovedfag fra universitetene i München og Kiel i Tyskland og praktisk pedagogisk utdanning fra NTNU.

Woelfert har tysk som morsmål, men har bodd i Norge siden 1994. Hun har tidligere undervist i språkfag ved universitetene i Kiel og Tromsø og ved Bardufoss videregående skole.

Erfaringer fra tyskundervisning i norsk skole har ført til at Woelfert er spesielt interessert i didaktiske tilnærminger der forklaringsmodeller forenkles. Hun opplever det som læringsfremmende å integrere grammatikkopplæringen i arbeidet med kommunikative handlinger og modellering i skriveprosessen.

Woelfert har tidligere skrevet artikler om norske skjønnlitterære verk i «Kindlers Neues Literatur Lexikon», den mest omfangsrike litteraturhistorien på tysk språk. Hun er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II i videregående skole.

Simen Braaten er som så mange andre nordmenn forelsket i Berlin. Som lærer ved Foss vgs i Oslo, tidligere ved Nordseter skole, og som lærebokforfatter arbeider han for at flere skal dele hans lidenskap også for det tyske språket. Han er opptatt av at elevene selv skal lete etter og finne mønstre i språket, og at de skal lære et språk de tror de vil få nytte av i praksis. Braaten har studert ved Humboldt Universität zu Berlin og har sin MA i tysk språk fra UiO. I flere år har han også vært lærer på Sommerskolens tyskkurs i Berlin. Braaten er medforfatter av Echt! (tysk II), Klasse! (tysk I for videregående skole) og Jetzt (tysk I for ungdomsskole).

Jo Helge Ansnes Schei er lektor ved Valle Hovin videregående skole i Oslo. Han har fagene tysk, fransk og norsk, med allmenn lingvistikk i fagkretsen, og underviser også i tyskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Schei var tidligere veiledningsspesialist i Akershus ved Rosenvilde videregående, der han også var ansvarlig for fremmedspråkene og internasjonalisering. Han har stor tro på at fremmedspråkene kan åpne verden til noe nytt for elevene. Schei er medforfatter av læreverket Echt! for tysk II.

Echt! Tysk 2 (Fagfornyelsen LK20)
Echt! er et nytt og engasjerende læreverk for tysk nivå 2, som i tråd med fagfornyelsen har kommunikasjon i fokus. Læreverket utfordrer tyskeleven til å se verden på nye måter, og får inn mye tverrfaglighet. Echt! har en innovativ tilnærming til grammatikk og språklæring, og nettressursene vil gjøre språklæringen motiverende for både svakere og sterkere elever. Echt! dekker kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen.