Dybdelæring (Heftet)

Forfatter:

Michael Fullan, Joanne McEachen og Joanne Quinn

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 236
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Originaltittel: Deep learning
Oversatt av: Gregersen, Frantz Terje
ISBN: 9788202595746
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Utdanningsledelse , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Dybdelæring

Dybdelæring er en bok som tar for seg et fornyet læringsbegrep og en filosofi om en omfattende systemendring i skole- og utdanningssystem. Det 21. århundre bringer med seg nye utfordringer som stiller skole- og utdanningssystemet overfor nye krav og forventninger fra storsamfunnet. I dagens og fremtidens samfunn er lokale, nasjonale og globale problemer vevd inn i hverandre. Det bidrar til et behov for et fornyet lærings- og kunnskapssyn som er tilpasset vår tid, og som er egnet til å skape den fremtiden vi ønsker oss.

Forfatterne Michael Fullan, Joanne Quinn og Joanne McEachen løfter frem termen dybdelæring som en forutsetning for at elever på alle nivåer skal kunne tilegne seg nødvendig kunnskap. De understreker betydningen av at alle lærere og ledere i skolen imøtekommer alle elevers behov og interesser i skolehverdagen i et helt annet omfang enn det hittil har vært tradisjon for. Forfatternes kunnskapsgrunnlag og teoriutvikling fra NPDL – New Pedagogies for Deep Learning – i syv land og over 1200 skoler representerer en rekke funn fra forsknings- og utviklingsarbeid som kan ha stor overføringsverdi til norsk skole.

De digitale verktøyene og infrastrukturene som er tilgjengelige i dag, fremheves som en sentral forutsetning for dybdelæringsprosesser og læringserfaringer. Boken formidler forskning som viser hvordan vi kan realisere kompetanser og læring tilpasset dagens og fremtidens samfunn.

Alle som er interessert i moderne skoletenkning og skoleutvikling – lærere, ledere og utdannere – vil ha stort utbytte av den nyeste forskningen innenfor dybdelæringsprosesser.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Michael Fullan er en av verdens mest kjente utdanningsforskere. Han har skrevet en rekke prisbelønnede bøker om skole- og systemutvikling, og han er en av arkitektene bak Ontarios utdanningssuksess. Han blir i dag brukt som rådgiver av utdanningsmyndigheter over hele verden. Fullan er også en kjent og anerkjent bidragsyter til skole- og systemutvikling i Norge.

Joanne McEachen er en internasjonalt anerkjent utdanningsleder og har et overordnet ansvar for måling og vurdering av dybdelæring, i samarbeid med Michael Fullan og Joanne Quinn. Hun har særlig fokus på helhetlig systemendring, med stor oppmerksomhet på barn med spesielle behov og ivaretakelse og utvikling av kulturell identitet. McEachen jobber primært med utvikling av verktøy, prosesser og målinger for dybdelæring i kombinasjon med digitale hjelpemidler.
Joanne Quinn var med og stiftet New Pedagogies for Deep Learning og er konsulent for regjeringer, stiftelser og utdanningssystemer på alle nivåer. Gjennom sitt konsulentselskap fokuserer hun på helhetlig systemendring, kapasitetsbygging, læring og ledelse. Hun er forfatter og foredragsholder, og hun har blant annet vært direktør for «Continuing Education» ved University of Toronto.