Du og jeg 5-7

Du og eg/Du og jeg CD (Ukjent)

RLE 5-7

Forfatter:

Hans Hodne, Henrik Syse og Helje K. Sødal

Forfatter: , og
Innbinding: Ukjent
Utgivelsesår: 2011
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788276349382
Kategori: KRLE
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: KRLE
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: CD
Om utgivelsen Du og eg/Du og jeg CD
Her finner du et utvalg salmer, sanger, musikkeksempel og tekster fra alle religioner og livssyn som er omtalt i læreverket Du og jeg. Cd-en dekker 5.-7. trinn.

Her finn du eit utval salmar, songar, musikkeksempel og tekstar frå alle religionane og livssyna som er omtalt i læreverket Du og eg. Cd-en dekkjer 5.-7. trinn.

Til toppen

Andre utgaver

Du og eg 5
Nynorsk Innbundet 2011
Du og eg 6
Nynorsk Innbundet 2011
Du og eg 7
Nynorsk Innbundet 2011
Du og eg 5 - lærarrettleiing
Nynorsk Heftet 2011
Du og eg 6 - lærarrettleiing
Nynorsk Heftet 2011
Du og eg 7 - lærarrettleiing
Nynorsk Heftet 2011
Forfatter(e)
Hans Hodne er førstelektor ved Universitetet i Agder. Han har skrevet og bidratt i flere bøker, blant annet «Du og jeg, et læreverk i RLE for grunnskolen» (2009) samt «Religions- og livssynsdidaktikk. En innføring» (2009).

Henrik Syse er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor II ved Bjørknes Høyskole. Syse har redigert og skrevet en rekke artikler og bøker om væpnet konflikt, religion, etikk og politikk, herunder Religion, War, and Ethics: a Sourcebook of Textual Traditions (Cambridge, 2014, redigert med Gregory Reichberg og Nicole M. Hartwell) og Det vi sier til hverandre (Oslo, 2015). Han var i mange år medlem av Pressens Faglige Utvalg (PFU) og er medlem av Den Norske Nobelkomité.

Helje Kringlebotn Sødal er professor i idé- og kristendomshistorie ved Universitetet i Agder. Hun har utgitt en lang rekke artikler og bøker om kristendomshistorie, konfesjonskunnskap og religionspedagogikk, samt læreverket «Du og jeg» (2009-2011) for RLE-faget i grunnskolen.
Du og jeg 5-7
Du og jeg er et læreverk som tar hensyn til skiftende metodikk og nye undervisningsplaner. Elevbøkene tilbyr et solid faglig fundament for din undervisning, og suppleres med relevante nettressurser for alle trinn.