Droner i sivilsamfunnet av Astrid Gynnild (Open Access)
Open Access

Droner i sivilsamfunnet (Open Access)

Aktører, teknologi og etiske utfordringer

Forfatter:

Astrid Gynnild (red.)

Forfatter:
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Vannmerket
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202758998
Kategori: Mediefag
Filformater: PDF
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Mediefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Droner i sivilsamfunnet

Sivile droner er i ferd med å bli milliardindustri i Norge, og i mange fora omtales de som Norges nye olje. Men hva er sivile droner, og hvordan kan vi best sikre at droner brukes på ansvarlig vis i samfunnet vårt? Det er hovedspørsmålet som diskuteres i denne boka.

Droner i sivilsamfunnet belyser temaet fra mange ulike vinkler. Hvem er aktørene, og hvordan samhandler de? Hva er egentlig forskjellen på sivil og militær dronebruk? Hva skiller hobbypiloter fra profesjonelle operatører, og hvordan kan studenter trenes i ansvarlig, eksperimentell utforskning av droneteknologi? Og ikke minst: Hva skjer med personvernet og enkeltmenneskene midt oppi alt dette?

Den raske utviklingen på feltet tyder på at droner om kort tid vil være en integrert del av vår nye hverdag. Hvordan vil det påvirke transport, næringsliv, natur, overvåkning, personvern, kriminalitet, krigføring og kommunikasjon?

Til toppen

Andre utgaver

Droner i sivilsamfunnet
Bokmål Heftet 2018
Forfatter(e)

Astrid Gynnild er professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Hun leder det NFR-finansierte forskningsprosjektet ViSmedia (2015-2020), og har arbeidet spesielt med visuell overvåkning i mediene og kreativitet og innovasjon i journalistiske arbeidsprosesser.

Elisabeth Krauss Amundsen er tidligere juridisk rådgiver i Datatilsynet. Her arbeidet hun med privatpersoner og virksomheter innen et bredt spekter av personvernrettslige problemstillinger, særlig kameraovervåkning, krenkelser på nett og personvern på arbeidsplassen. Hun er nå advokatfullmektig i advokatfirmaet DLA Piper Norway.

Frode Guribye er førsteamanuensis i informasjonsvitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Guribyes fagfelt er hovedsakelig menneske-maskin-interaksjon, og hans forskning fokuserer på design og bruk av IKT i områder som læring, mental helse og journalistikk.

Bente Heggedal er seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet. Hun er utdannet pilot fra Luftfartsskolen og har jobbet flere år som kommersiell flyver i USA. Hun har også en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Knut Torbjørn Moe arbeider i Squarehead Technology, der han har globalt ansvar for akustisk dronedeteksjon. Siden 2010 har han jobbet for flere dronefabrikanter og vært opptatt av droner og sikkerhet. Han har ledet prosjekter knyttet til politi og forsvar i en rekke land. Fra 2017 er han styreleder i UAS Norway.

Åke Refsdal Moe er prosjektleder i Teknologirådet. Han har publisert en rekke rapporter og anbefalinger til offentlige myndigheter om muligheter og utfordringer ved bruk av droner i Norge. Hans spesialfelt er teknologi og samfunnsutvikling, offentlig innovasjon og samfunnsansvar og teknologisk fremsyn / scenario-prosesser.

Lars Nyre er professor i nye medier ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved Universitetet i Bergen. Nyre er fagleg leiar av TekLab, eit nettverk for akademisk teknologiutvikling (teklab.uib.no). Han underviser på bachelor og master i medie- og interaksjonsdesign i Media City Bergen.

Rune Ottosen er professor emeritus ved OsloMet - storbyuniversitetet, nestleder i Norsk PEN og medlem av den norske Unesco-kommisjonen. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om krigs- og fredsjournalistikk, pressehistorie og journalistikk.

Helge Veum er tidligere avdelingsdirektør i Datatilsynet. Han har arbeidet med personvern, teknologi og informasjonssikkerhet i Datatilsynet fra 2003, og var avdelingsdirektør 2012-2017. Han har ingeniørutdanning, har mastergrader innen IT og økonomi og ledelse og leder IKT og digitalisering for nye Ålesund kommune.

Øyvind Vågnes er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen. Han har eit omfattande faglitterært og skjønnlitterært forfattarskap bak seg, som rommar internasjonale forskingspublikasjonar i tidsskrift og antologiar, ein prisvinnande monografi og fem romanar.

Nils E. Øy er tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening (1996-2013) og høgskoledosent II i journalistikk ved Høgskolen i Volda (1992-2017). Han har skrevet flere bøker om journalistikk og om lokalhistorie. Han er styreleder i Dagbladets Stiftelse og i Stiftelsen Fredriksstad Blad.