Droner i sivilsamfunnet (Heftet)

Aktører, teknologi og etiske utfordringer

Forfatter:

Astrid Gynnild (red.)

Legg i ønskeliste

Forfatter: , , , , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 192
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202542030
Om utgivelsen Droner i sivilsamfunnet

Sivile droner er i ferd med å bli milliardindustri i Norge, og i mange fora omtales de som Norges nye olje. Men hva er sivile droner, og hvordan kan vi best sikre at droner brukes på ansvarlig vis i samfunnet vårt? Det er hovedspørsmålet som diskuteres i denne boka.

Droner i sivilsamfunnet belyser temaet fra mange ulike vinkler. Hvem er aktørene, og hvordan samhandler de? Hva er egentlig forskjellen på sivil og militær dronebruk? Hva skiller hobbypiloter fra profesjonelle operatører, og hvordan kan studenter trenes i ansvarlig, eksperimentell utforskning av droneteknologi? Og ikke minst: Hva skjer med personvernet og enkeltmenneskene midt oppi alt dette?

Den raske utviklingen på feltet tyder på at droner om kort tid vil være en integrert del av vår nye hverdag. Hvordan vil det påvirke transport, næringsliv, natur, overvåkning, personvern, kriminalitet, krigføring og kommunikasjon?

Til toppen

Forfatter(e)
Elisabeth Krauss Amundsen er juridisk rådgiver i Datatilsynet.
Frode Guribye er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Astrid Gynnild (født 1959) er professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun leder forskningsprosjektet ViSmedia (Responsible Adoption of Visual Surveillance Technologies in the New Media) 2015-2019. Hun er også leder av journalistikkutdanningen ved Universitetet i Bergen, som fra 2017 er integrert i den nye medieklyngen Media City Bergen. Astrid Gynnild har de siste årene forsket på visuelle overvåkningsteknologier, droner, datajournalistikk, nettvideo og andre journalistiske innovasjoner.

Bente Heggedal er jurist og seksjonssjef, Ubemannet luftfart (fung.) ved fagavdelingen i Luftfartstilsynet.
Knut Torbjørn Moe er Business Development Manager i Squarehead. Fra mars 2017 er han styreleder i UAS (Unmanned Aircraft System) Norway.
Åke Refsdal Moe er prosjektleder i Teknologirådet, der han bl.a. leder prosjektet Droner og EU-prosjektet CIMULACT.
Lars Nyre er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hans spesialområder er nye medier, journalistikk og teknologi.
Rune Ottosen (f. 1950) er professor i journalistikk ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er utdannet journalist og statsviter fra Universitetet i Oslo, og har et omfattende forfatterskap med krigsjournalistikk og pressehistorie som spesialområde.
Helge Veum er avdelingsdirektør, teknologi, i Datatilsynet.
Øyvind Vågnes er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.
Nils E. Øy er høgskoledosent II i journalistikk ved Høgskulen i Volda og tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Øy var medlem av lovutvalget som laget utkast til ny offentlighetslov (NOU 2003:30), og har vært medlem, og tidvis leder, av Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg i mer enn 43 år.