Dommarar som ytrar seg (Heftet)

Forfatter:

Ola Johan Settem

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 136
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202615598
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett , Internasjonal rett og menneskerettigheter og Juridiske fag
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Internasjonal rett og menneskerettigheter
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Dommarar som ytrar seg

Kva konsekvensar kan det ha at ein dommar kjem med meiningsytringar, det vera seg om rettslege spørsmål eller andre typar faglege spørsmål, eller om politikk og generelle samfunnsspørsmål? Kan dommaren bli inhabil i ei seinare rettssak for denne typen ytringar, og kva skal i så fall til? Føremålet med denne boka er å setja søkjeljoset på og analysera nærare dei forskjellige tilfella kor det finst grunnlag for å stilla spørsmål ved habiliteten. Forfattaren identifiserer fleire generelle utgangspunkt for habilitetsvurderinga og drøftar ei rekkje praktisk viktige typetilfelle av inhabilitet på bakgrunn av meiningsytringar.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ola Johan Settem (f. 1981) er førsteamanuensis i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Han har master i rettsvitskap og PhD frå Universitetet i Bergen. Han har tidlegare arbeidd mellom anna som dommarfullmektig i Bergen tingrett og som advokat i Kluge advokatfirma. Han har også gjeve ut boka «Applications of the 'Fair Hearing' Norm in ECHR Article 6(1) to Civil Proceedings».