Dokumentasjon i sykepleiepraksis (Heftet)

Forfatter:

Grete Vabo

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 248
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202567729
Kategori: Helse- og sosialfag , Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Dokumentasjon i sykepleiepraksis

Denne innføringsboken i dokumentasjon er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie. Boken egner seg godt og er nyttig også for studenter innen de andre helsefagene, samt for helsearbeidere som er lovpålagt å dokumentere den helsehjelpen som blir gitt.

Boken bygger på Dokumentasjon i sykepleie, som kom ut første gang i 2007, og som revidert utgave i 2014. Denne 3. utgaven er gjennomgående bearbeidet, delvis omstrukturert og nytt stoff er kommet til. Spesielt er stoffet om terminologi og et standardisert språk i dokumentasjonen nytt.

Førstelektor Grete Vabo gir i boken en innføring i dokumentasjon av sykepleiepraksis i pasientens journal. Hun viser blant annet hvordan sykepleien, og kvaliteten på den planlagte og gitte helsehjelpen, blir gjort synlig gjennom systematisk dokumentasjon.

Noen sentrale temaer i boka er:
- Hva innebærer det å gi faglig forsvarlig helsehjelp?
- Hvordan dokumentere planlagt og gitt helsehjelp i pasientjournalen?
- Hvilke formelle og juridiske krav stilles til dokumentasjonen?
- Hva betyr en endret terminologi og bruk av standardisert språk for sykepleiepraksis?
- Hvordan møte utfordringene som de nye kravene til dokumentasjon stiller?

Spørsmålet er ikke bare hvordan helsepersonell utøver en kunnskapsbasert praksis, men også hvordan helsehjelpen som er gitt blir gjort synlig i pasientens elektroniske journal (EPJ). Offentlige dokumenter, blant annet Stortingsmelding 9; 2017, legger opp til en endret dokumentasjonspraksis.
Boken refererer og er tilpasset direktoratet for e-helse sin anbefaling fra mai 2018 om terminologi for sykepleiepraksis. Innføringen av en ny terminologi og et standardisert språk innen dokumentasjon vil ha konsekvenser for praksis, og kan i tiden som kommer derfor komme til å utfordre sykepleiere og andre helsearbeideres holdninger og praksis.

Forfatteren Grete Vabo er ansatt som førstelektor ved Universitetet i Agder, Institutt for helse- og sykepleievitenskap.

Til toppen

Forfatter(e)
Grete Vabo er utdannet sykepleier og er kandidat i sykepleievitenskap. Hun er ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Agder.