Distriktspolitikkens historie i Norge (Innbundet)

Forfatter:

Håvard Teigen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 360
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202644970
Kategori: Statsvitenskap , Historie , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Distriktspolitikkens historie i Norge

Distriktspolitikkens historie i Norge beskriver utviklinga av norsk distriktspolitikk i tida etter andre verdskrigen. Den starter med gjenreisinga av Nord-Norge og viser korleis denne politikken etter kvart kom til å omfatte utkantområde i Sør-Norge med tilsvarande utviklingsproblem.

Boka diskuterer korleis nettopp distriktspolitikken har vore viktig ved store vendepunkt, til dømes:

  • Satsing på vekstsenter: Dette var eit stort stridsemne da Gerhardsen-epoken vart avløyst av Borten-regjeringa i 1965.
  • EF-røystinga i 1972: Denne løyste ut eit distriktsopprør så sterkt at distriktspolitikken fekk ein dominerande plass i den første og viktigaste stortingsmeldinga om oljepolitikken i 1974.
  • Den nye folkerøystinga i 1994 og dei siste vala, då distriktspolitikken har kome sterkt tilbake på dagsorden.

Til toppen

Forfatter(e)

Håvard Teigen er professor i regional økonomi og politikk ved Handelshøgskolen Innlandet. Han har publisert mange bøker og artiklar om distriktspolitikk og regional utvikling. Han har også vore engasjert som forskar for fleire departement og kommisjonar innan dette fagfeltet.