Diktboka (Heftet)

Om arbeid med poetiske tekstar i skolen

Forfatter:

Per Olav Kaldestad og Hanne Knutsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2006
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202258559
Kategori: Norsk
Fag: Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Diktboka

Diktboka, klassikaren i diktundervisninga gjennom ei årrekkje, kjem no i ny og gjennomrevidert utgåve. Boka er skriven for diktelskarar og dikthatarar, og er nyttig for lærarar i grunnskolen og for lærarstudentar.

Boka er todelt. I den første delen peikar forfattarane på samanhengen mellom poesien og den produktive barnekulturen. Dei presenterer ulike prinsipp og idear for diktundervisning. Den andre delen er ein antologi av dikt som er plukka ut i samsvar med metodikken i første del.

I denne reviderte utgåva er teoridelen bearbeidd og justert i samsvar med den nye læreplanen. Antologidelen er sterkt fornya. Her finn ein poesi frå alle dei største nordiske landa, og dikt frå slutten av det 20. og begynninga av det 21. hundreåret får sin rettmessige plass.

Til toppen

Anmeldelser av Diktboka
«Styrken er ei gjennomarbeidd og spennande tilnærming til lyrikkundervisninga, bygd på ei lesar- og elevorientert holdning. Ei holdning som bryt med den tradisjonelle lærarstyrte formidlinga av korleis litterære tekstar skal forståast, godt i samsvar med den nye læreplanen.»Ove Eide , Bedre skole 1/2007 (side 99-100)

Til toppen

Forfatter(e)

Per Olav Kaldestad er en norskforfatter og organisasjonsmann. Han er utdannet cand.philol. og arbeidet som norsklærer på Lærarhøgskulen på Stord til 1997. Han er nå forfatter på heltid.

Hanne Knutsen er ansatt som høgskolelektor i drama ved Høgskulen på Vestlandet.