Diktboka (Heftet)

Om arbeid med poetiske tekstar i skolen

Forfatter:

Per Olav Kaldestad og Hanne Knutsen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202615826
Kategori: Norsk
Fag: Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Diktboka

Ny utgåve kjem i mai/juni 2019.

Diktboka, klassikaren i diktundervisninga gjennom ei årrekkje, kjem no i ny og gjennomrevidert utgåve. Boka er skriven for diktelskarar og dikthatarar, og er nyttig for lærarar i grunnskolen og for lærarstudentar.

Boka er todelt. I den første delen peikar forfattarane på samanhengen mellom poesien og den produktive barnekulturen. Dei presenterer ulike prinsipp og idear for diktundervisning. Den andre delen er ein antologi av dikt som er plukka ut i samsvar med metodikken i første del.

Til toppen

Forfatter(e)

Per Olav Kaldestad er forfattar og førsteamanuensis i norsk. Han har lang erfaring frå undervisning i lærarhøgskolen og har skrive ei rekkje bøker i alle sjangrar for vaksne og barn. Mellom anna har han skrive og vore medforfattar til fleire fagbøker om litteratur.

Hanne Knutsen er førstelektor i drama. Ho har mange års erfaring frå undervisning i grunnskole og høgskole, og er medforfattar til ei rekkje bøker om arbeid med litteratur og drama i grunnskolen.