Digitalt fortalte historier (Heftet)

Refleksjon for læring

Forfatter:

Kristin Holte Haug, Grete Jamissen og Carsten Ohlmann

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202364366
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barnehagelærerutdanning , Kunst, kultur og kreativitet , Pedagogikk og elevkunnskap , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Kunst, kultur og kreativitet, Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Digitalt fortalte historier

Vi omgir oss med stadig flere fortellinger overalt i hverdagen, og kravene til å kunne uttrykke seg kreativt i tekst, bilde og ord har blitt en nødvendig kompetanse både i barnehage, skole, høyere utdanning og i arbeidslivet. Boka er en samling artikler som kan åpne for en forståelse av hvilke læringsmuligheter som kan ligge i en teknisk sett helt enkel digital fortelling til å formidle personlig erfaring, informasjon og refleksjon på en spennende kreativ måte for barn, studenter, lærere, forskere, virksomheter og offentlige institusjoner.

Bokas primære målgruppe er studenter i høyere utdanning. Den vil være interessant for alle som arbeider med læring og formidling og som ønsker å prøve ut digital fortelling som del av sitt studie- og læringsarbeid.

Vi samarbeider med Jazzmontør som holder kurs innen temaet. Er du interessert?

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Digitalt fortalte historier

Den moderne fortellingen

«Våre forfedre satt rundt bålet med sine fortellinger. Vi sitter gjerne foran en skjerm. [...] Noe av fortellingens vesen er nemlig at den inviterer til refleksjon, og dermed er "Refleksjon for læring" blitt undertittelen på boka «Digitalt fortalte historier». [...] Som leser blir jeg overbevist om at eleven gjennom prosessen med manus, bilder, lyd og ikke minst de refleksjonene han må gjennomføre, oppnår en helt annen tilnærming til historiestoffet. Og i tråd med bokas tema, har den selvfølgelig også sin egen Facebook-side - med blant annet aktuelle programmer og nettressurser». Les omtale av boka i Utdanning.

John Roald Pettersen, Utdanning, 11. januar, 2013

Til toppen

Forfatter(e)

Kristin Holte Haug er førstelektor ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning. Siden 2000 har hun gjennomført flere forskningsprosjekt om bruk av digitale medier i læreprosessen, for eksempel. Skrivegruppeprosjektet og Digital historiefortelling i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

Hun har publisert flere artikler nasjonalt og internasjonalt om temaet, deriblant Towards the digital storytelling University, Valencia Universitet (2014) og Digitale læringsplattformer:
Støttende stillas - eller? Universitetsforlaget (2012).

Hun er synlig i media med kronikker og debattinnlegg. Kristin Holte Haug er medforfatter og redaktør av bøkene Student i dag - Førskolelærer i morgen, Fagbokforlaget (2011), og Digitalt fortalte historier, Cappelen Damm Akademisk (2012).

Grete Jamissen er dosent ved Medieseksjonen, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har faglig bakgrunn som lærer og pedagog og har lang og variert erfaring fra skole, næringsliv og høyere utdanning. Hun har vært prosjektleder for høgskolens arbeid med digital historiefortelling siden starten i 2006. Som nøkkelperson i oppbyggingen av et nasjonalt faglig nettverk har hun vært prosjektleder for en internasjonal og en nasjonal konferanse om temaet.

Hun var redaktør, sammen med Kristin Holte Haug og Carsten Ohlmann, for den første norske boken om digital historiefortelling Digitalt fortalte historier, Cappelen Damm Akademisk (2012). Hun har skrevet kapitler om digital historiefortelling i flere bøker: Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning. Tromsø: Norgesuniversitetet (2013), Towards the digital storytelling University, Valencia Universitet (2014) og Mediepedagogiske perspektiver. Mediesosialisering, undervisning om og med medier, Cappelen Damm Akademisk (2015).

Carsten Ohlmann er førsteamanuensis og fagkoordinator ved bachelorstudiet i medier og kommunikasjon på Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor han underviser i mediedidaktikk, film og populærkultur på Institutt for journalistikk og mediefag. Han har tidligere vært lektor i dansk ved Universitetet i Helsingfors, skjønnlitterær oversetter og i mange år vært knyttet til lærerutdanningen i
Norge. Ohlmann er styremedlem i Mediepedagogene og med i redaksjonen av tidsskriftet [tilt].