Skolen fra Cappelen Damm

Digitale terminprøver i engelsk (Nettsted)

Bestill til riktig antall elever. Lærere får automatisk tilgang.

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202756314
Kategori: Engelsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Engelsk
Varighet: Fram til 31.08.2022
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Digitale terminprøver i engelsk

Nå tilpasset ny eksamensordning!

Bruk tiden din på undervisning, veiledning og læringsfremmende aktiviteter, og la Cappelen Damm levere terminprøvene!
Terminprøvene i engelsk er lagd tett opp mot ny eksamensform i engelskfaget fra våren 2022. Terminprøvene inneholder forberedelsesmateriell og prøver 8., 9. og 10. trinn. I tillegg får du egne lærerressurser med informasjon og tips til forberedelsestiden og gjennomføring av prøven og veiledning til vurdering.

Vårens terminprøver er publisert.

Det blir publisert nye prøver to ganger i året. Årets terminprøver inneholder kun vårprøven og selges derfor til halv pris; 12,- per elev eks. mva.

Terminprøven består av:
en felles tekstsamling for alle tre trinn – nettside med lyttestoff og tekster om et tema
et prøvesett med oppgaver i fire kategorier som består av lytte- og lesetekster og av oppgaver tilpasset temaet i tekstsamlingen. Prøvesettene for 8. og 9. trinn er også delt opp slik at de kan organiseres over flere dager.
lærerveiledning med tips til gjennomføring og vurdering


Felles tema for alle tre trinn
Nytt for terminprøvene er at vi har det samme temaet for 8., 9. og 10. trinn. Forberedelsesmateriellet er derfor tilnærmet det samme for hele ungdomstrinnet, men oppgavene på selve prøven er tilpasset det enkelte trinn. Antallet oppgaver er også færre for 8. trinn enn det er for 9. og 10.

Forberedelsesmateriellet ligger som en nettside og følger det opplegget Utdanningsdirektoratet har landet på denne våren. Det likner derfor mye på det som har vært tidligere. Hos oss finner dere lyttestoff og lesetekster. For senere utgaver vil det også ligge videoer i forberedelsen, men siden Udir har utsatt å ta med dette, har vi valgt å følge dem denne våren.

Selve prøven har oppgavetyper i tråd med eksempeloppgavene til eksamen for 10. trinn, og er delt inn i de samme fire kategoriene:

Lytting og lesing – med lyttetekster, lesetekster og oppgaver der eleven svarer ved å velge riktig alternativ.

Videreformidling – Denne bolken likner noe på tidligere kortsvaroppgaver, men elevene får både lese og lytte til tekster der de skal videreformidle innholdet i et eget dokument. Teksten sin laster de inn i sin besvarelse.

Samhandling – Elevene skal ta stilling til og svare på et problem i en meningsutveksling, det kan for eksempel være en chat eller liknende. De skal skrive sitt eget innlegg i et eget dokument og laste det opp.

Fritekst – Denne oppgaven likner tidligere langsvarsoppgaver. Elevene får tre oppgaver å velge mellom. De skal også her skrive i eget dokument og laste opp i besvarelsen.

Lærerveiledning og vurdering
Som en del av terminprøvene får du lærerveiledning ved forberedelsesmateriellet og ved selve prøven på nettsiden, og som i pdf-utgave for nedlasting.
Her finner du tips og forslag til forberedelsestiden og arbeidet med tekstene samt praktisk informasjon til gjennomføring av prøven.
Prøvene vil til enhver tid være oppdatert etter siste eksamen i engelsk og etter alle nye krav til vurdering.

Til toppen

Skolen fra Cappelen Damm
Nye digitale læremidler
Lurer du på hvordan du skal skape engasjement, sikre god progresjon og få elevene til å oppleve mestring og læreglede? Skolen fra Cappelen Damm ivaretar akkurat dette. Her får du alle fag og de tjenestene du trenger for å drive undervisning i tråd med fagfornyelsen. Innenfor hvert fag og trinn finner du læringsstier med gode undervisningsopplegg og oppgaver for videre arbeid for elevene.