Skolen fra Cappelen Damm

Digitale terminprøver i engelsk (Nettsted)

Bestill til riktig antall elever. Lærere får automatisk tilgang.

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202756314
Kategori: Engelsk
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Engelsk
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Digitale terminprøver i engelsk

Tilpasset ny eksamensordning!

Bruk tiden din på undervisning, veiledning og læringsfremmende aktiviteter, og la Cappelen Damm levere terminprøvene dette skoleåret!
Våre terminprøver i engelsk inneholder forberedelsesmateriell og prøver 8., 9. og 10. trinn. Du får lærerressurser med informasjon og tips til forberedelsestiden, gjennomføring av prøven og veiledning til vurdering.

Høstens terminprøver publiseres 7. oktober.

Felles tema for alle tre trinn
Temaet for høstens terminprøver i både engelsk og norsk er «Generasjoner» eller "Generations". Det samme temaet gjeder for 8., 9. og 10. trinn.

For hvert trinn består terminprøven av:
• forberedelsesmateriell – nettside med lyttestoff og lesetekster om temaet
prøvesett – med oppgaver i fire kategorier
lærerveiledning – med tips og ideer til gjennomføring og vurdering

Det blir publisert nye prøver to ganger i året.

Forberedelsesmateriellet ligger som en nettside og følger det sist oppdaterte opplegget fra Utdanningsdirektoratet fra i vår. I forberedelsesmateriellet vil elevene møte både skjønnlitterære tekster og saktekster, og både skriftlige og multimodale tekster. Forberedelsesmateriellet på de tre trinnene inneholder noen felles tekster, men hvert trinn har også tekster tilpasset det enkelte trinn. Elevene får her også nødvendig informasjon om selve prøven og gjennomføringen av denne, og gode råd og tips til prøvedagen.

Hos oss finner dere i høst lyttestoff og lesetekster samt tips til eksterne videoer som passer til temaet.

Prøven
Selve prøven har oppgavetyper i tråd med eksempeloppgavene til eksamen for 10. trinn, slik det pr. i dag foreligger på Utdanningsdirektoratets nettsider. Oppgavetyper og oppbygging i terminprøvene er tilpasset det enkelte trinn i antall og vanskelighetsgrad, og oppgavene er delt inn i de samme fire kategoriene:

Lytting og lesing – med lyttetekster, lesetekster og oppgaver der eleven svarer ved å velge riktig alternativ.

Videreformidling – lese og/eller lytte til tekster der de skal videreformidle innholdet.

Samhandling – meningsutveksling, i form av chat eller liknende, eleven skal ta stilling til og svare på et problem i form av et eget innlegg.

Fritekst – Denne oppgaven er en lengre skriveoppgave. Elevene velger mellom tre oppgaver.

Videreformidling, samhandling og fritekst er alle tekstproduksjonsoppgaver og elevene skal skrive sine egne tekster i egne dokumenter og laste disse opp i besvarelsen.

Lærerveiledning og vurdering
Som en del av terminprøvene får du lærerveiledning både ved forberedelsesmateriellet og ved prøven på nettsiden, og som i pdf-utgave for nedlasting.
Her finner du tips og forslag til forberedelsestiden, arbeidet med tekstene samt praktisk informasjon til gjennomføring av prøven.

Nye terminprøver fra Cappelen Damm publiseres høst og vår. Disse vil til enhver tid være oppdatert etter siste eksamen i engelsk og etter alle nye krav til vurdering.

Til toppen

Skolen fra Cappelen Damm
Nye digitale læremidler
Lurer du på hvordan du skal skape engasjement, sikre god progresjon og få elevene til å oppleve mestring og læreglede? Skolen fra Cappelen Damm ivaretar akkurat dette. Her får du alle fag og de tjenestene du trenger for å drive undervisning i tråd med fagfornyelsen. Innenfor hvert fag og trinn finner du læringsstier med gode undervisningsopplegg og oppgaver for videre arbeid for elevene.