Digital transformasjon og innovasjonsevne i norske bedrifter (Heftet)

Forfatter:

Peder Inge Furseth

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202705442
Kategori: Organisasjon og ledelse og Innovasjon
Fag: Innovasjon, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Digital transformasjon og innovasjonsevne i norske bedrifter

Digital transformasjon er å endre bedriften slik at den skaper mer verdi for kundene eller brukerne gjennom nye digitale tjenester. Denne boken forklarer hva digital transformasjon er, og kommer med anbefalinger om hva bedrifter skal foreta seg for å lykkes med transformasjon i en stadig mer digital økonomi. Anbefalingene bygger på nye intervjuer av norske ledere.

Ledere i bedrifter og virksomheter trenger nye verktøy for å skape verdi i en økonomi som blir stadig mer digitalisert og tjenestebasert. De fleste bedrifter har utfordringer med å gjennomføre en digital transformasjon, bygge innovasjonskultur og utvikle bærekraftige forretningsmodeller i sitt arbeide med å skape lønnsom innovasjon. Bare noen av bedriftene i Norge har en oppdatert verktøykasse for å møte disse utfordringene, og kun et fåtall av bedriftene har erfaring med å håndtere utfordringene. Bedrifter bør sikte mot å gjennomføre ansvarlig digital transformasjon. I boken forklarer vi hva dette begrepet inneholder, hvorfor det er viktig og hvordan bedrifter skal oppnå slik transformasjon.

Selv om en rekke bøker i den norske faglitteraturen har omtalt begrepene digital transformasjon og innovasjon, er dette den første boken som i sin helhet vier seg til teori og praksis om disse to begrepene og gir råd om hvordan ny verdi kan skapes i en digital tid. Digital transformasjon og innovasjon er uløselig knyttet til hverandre – skal bedriften kunne gjennomføre en digital transformasjon må den skape innovasjon internt og skape nye produkter eller tjenester for markedet. Derfor er evnen til å skape nye verdier sentralt. I denne boken legger vi stor vekt på at bedrifter må utvikle sin innovasjonsevne for å kunne gjennomføre digitale transformasjoner på en løfterik måte.

Målet for enhver bedrift og virksomhet er å skape verdi, som vanligvis måles som omsetning, vekst, eller overskudd. Men verdi kan også dreie seg om ikke-økonomiske, sosiale eller samfunnsmessige forhold. I boken argumenterer vi for at verdiskaping i en digital økonomi bør bygge på både bærekraft, digital transformasjon og utvikling av innovasjonsevne.

Til toppen