Digital studieteknikk (Heftet)

Hvordan lære i informasjonssamfunnet

Forfatter:

Marianne Hagelia

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 188
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202502461
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Metode og studieteknikk , Pedagogikk og Samfunnsvitenskap
Fag: Metode og studieteknikk, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Digital studieteknikk

Vi har hatt digitale verktøy i skolen i 30 år, men likevel er det overraskende hvor få digitale metoder studenter og lærere faktisk kan og bruker. Vi har fått nye verktøy og ressurser vi ikke hadde før, og teknologien har overtatt arbeidsoppgaver vi mennesker utførte tidligere. Den har frigitt mental kapasitet for oss, men samtidig kreves det nye mentale øvelser for å håndtere den nye teknologien. Vi både kan, og mange ganger må vi, gjøre ting på en annen måte. I denne boken presenteres vi for andre og mer effektive metoder enn de som tradisjonelt har vært brukt. Du kan få orden på studieteknikken ved å ta i bruk noen enkle metoder og verktøy slik at du vil kunne frigjøre tid, jobbe mer effektivt og lære bedre.

Digital studieteknikk. Hvordan lære i informasjonssamfunnet konseptualiserer læringsprosessen i tre steg. Først samler du informasjon, så er du aktiv i samarbeidet med andre for å prosessere informasjonen, og du gjør noe aktivt for å lære før dere fremfører. Å fremføre er konseptualisert som deling. Vi deler i dag både i sosiale medier, i en innlevering til lærer, eksamen og vi viser frem til venner og familie. Dette tankegodset finner vi igjen i de såkalte 21. århundrets ferdigheter, og blant disse er det tre ferdigheter som skiller seg ut og som har blitt bokens tre bærebjelker:

  • Informasjons- og kommunikasjonskompetanse – Å samle
  • Aktiv og livslang læring – Å lære
  • Å leve i verden og presentere – Å dele

Målgruppen er i første omgang studenter og lærere, men alle som bruker digitale verktøy vil også kunne ha nytte og glede av boken.

Til toppen

Denne boka vil totalt sett være til nytte og inspirasjon ikke bare for oss som gikk på skolen eller studerte lenge før PC-er og lesebrett inntok klasserommet og hverdagen. Den vil også være til hjelp for dagens studerende, selv om disse gjerne regnes som "digitalt innfødte".
Ole Kallelid, Utdanning

Andre utgaver

Digital studieteknikk
Bokmål Ebok 2018

Andre aktuelle titler

Anmeldelser av Digital studieteknikk

«I en velskrevet og lettlest bok gir Marianne Hagelia ved Høgskolen Sørøst-Norge en informativ innføring i digital studieteknikk. [...] Det er en klar styrke ved boka at den også inneholder denne typen generell informasjon, som har betydning for alle som arbeider med digitale verktøy. [...] Denne boka vil totalt sett være til nytte og inspirasjon ikke bare for oss som gikk på skolen eller studerte lenge før PC-er og lesebrett inntok klasserommet og hverdagen. Den vil også være til hjelp for dagens studerende, selv om disse gjerne regnes som "digitalt innfødte". Marianne Hagelia viser at vi alle har mye å lære når vi bruker digitale verktøy for å samle, lære og dele.»

Ole Kallelid, Utdanning nr. 18/2017Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Marianne Hagelia er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun er utdannet allmennlærer, og har jobbet på de aller fleste nivåer i utdanningssystemet. Hun har jobbet med pedagogisk bruk av IKT i en årrekke. Hagelia er stipendiat ved Program for lærerutdanning ved NTNU, hvor hun ser på hvordan unge mennesker lærer på fritiden via Internett.
Intervju