Digital kompetanse (Heftet)

IKT på 1.-4. årstrinn

Forfatter:

Terje Høiland, Geir Winje og Tor Arne Wølner

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 136
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349313
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Digital kompetanse

Digital kompetanse - IKT på 1.-4. årstrinn er ei praktisk bok. Den gir konkrete forslag til hvordan digitale verktøy kan trekkes inn i fagene i skolen. Boka foreslår også gratis programvare som kan lastes ned fra Internett, og gir enkle instruksjoner for hvordan programvaren kan brukes. Alle de digitale verktøyene som omtales i boka, er prøvd ut med elever mellom seks og ti år. Det dreier seg om programmer for bildebehandling, spill, tegneserieprogrammer, matematikkverktøy, interaktive tavler og penner, programmer for lydopptak og enkle animasjoner.

Boka er skrevet for lærere og lærerstudenter, men vil også ha interesse for foresatte, ansatte på SFO og andre som arbeider med barn i denne aldersgruppen.

Forfatterne arbeider i lærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. De har i en årrekke arbeidet med integrering av IKT i undervisningen i samsvar med skolens oppdrag og planverk. Terje Høiland underviser i pedagogisk bruk av IKT og har de siste årene vært fagansvarlig for studiet IKT i læring. Han og Tor Arne Wølner har en sentral rolle i implementeringen av IKT i den nye grunnskolelærerutdanningen (GLU). Høiland har også ledet studiet IKT i barnehagen. Geir Winje arbeider særlig med religion, men også med implementering av digitale mapper og annen bruk av IKT i skolen. Tor Arne Wølner arbeider med digitale verktøy og medier i et didaktisk perspektiv. Han er veileder og norsk prosjektleder i GNU (Grenseoverskridende Nordisk Undervisning), og han har et særlig fokus på interaktive tavler og kommunikasjon i klasserommet.

Til toppen

Forfatter(e)

Terje Høiland er høgskolelektor og underviste i IKT ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I flere år hadde han som hovedoppgave å undervise og veilede studenter i bruk av digitale verktøy og medier i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene. Høiland har publisert flere lærebøker om IKT i lærerutdanningene.

Geir Winje er dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han arbeider ved lærerutdanningene. Han arbeider mye med religionsfaglige problemstillinger og er særlig opptatt av religionsundervisning, religiøs kunst og moderne religiøsitet. Winje har publisert flere artikler og bøker på disse fagområdene.

Tor Arne Wølner er førstelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Arbeidsområder er:

  • Studium IAT(Interaktive tavler i undervisningen)
  • Pedagogikk med hovedvekt på klasseledelse og dialogen i klasserommet med IAT.
  • Lese og skriveopplæring med bruk av digitale medier
  • IAT og IKT i grunnskolelærerutdanningen 5. – 10.
  • IKT i læring
Wølner var også forsker og prosjektleder i det nordiske prosjektet Nordic Smart Board Project fra 2010 – 2011, og er norsk prosjektleder for EU-prosjektet GNU(Grenseoverskridende Nordisk Undervisning) fra 2011–2014. Forfatteren har utgitt flere bøker og artikler.