Dialog (Heftet)

En filosofisk tilnærming

Forfatter:

Hallvard J. Fossheim

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202714482
Kategori: Sosiologi , Etikk , Sosialantropologi , Samfunnsfag , Helse- og sosialfag , Helsefag , Sosialfag , Filosofi og Historie, religion og filosofi
Fag: Etikk, Filosofi, Helsefag, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosialfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Dialog

Dialog er grunnleggende i menneskers liv og samliv. Når dialog forstummer, er det fare på ferde, enten det handler om internasjonale relasjoner eller personlige forhold. Denne boken gir en innføring i dialogens filosofiske historie og om tenkerne som har beskjeftiget seg med dette temaet.

Blant spørsmålene som behandles er:

  • Hva er det filosofiske grunnlaget for dagens dialogforståelse?
  • Hva er forholdet mellom dialog, rasjonalitet og personlig identitet?
  • Hvordan sørger man for god dialog?
Boken er skrevet for alle som er opptatt av dialog og ønsker en mer faglig forståelse av dette båndet mellom mennesker.

Til toppen

Andre utgaver

Dialog
Bokmål Ebok 2022

Andre aktuelle titler

Presse Dialog

«I bokens siste del viser Fossheim frem ulike ikke-vestlige dialogtradisjoner, med en selvransakende erkjennelse av at hans egen kompetanse først og fremst ligger i den vestlige tradisjonen, og helt avslutningsvis gir han en kort, men kjærkommen innføring i regler for en god debatt («ta alvorlig oppfatninger som deles av mange»).»

Vilde Sagstad Imeland, Morgenbladet 20. mai 2022

«... Fossheim tilbyr oss et hjelpemiddel til refleksjon, og dermed læring. I boka løfter han virkelig blikket [...] Boka vil egne seg godt for flere formål: som selvstudium for folk som søker dypere erkjennelse av for hvordan man agerer i forskjellige dialogsituasjoner, eller som utgangspunkt for organisasjons- og ledelsesutvikling.»

Tor Erik Gjerde, Bistandsaktuelt 14. februar 2022

«Bokens første del er en god introduksjon til ulike filosofers tenkning, fra Platon og skolastikken til Bakhtin og Habermas. Ved å bruke dialogen som prisme klarer Fossheim å kontrastere eller sammenstille de ulike tenkerne lettfattelig og effektivt [...] Spesielt er delen om dialog og dialektikk i islam interessant, fordi den demonstrerer at den vestlige tradisjonen ikke står i noen hermeneutisk særstilling.»

Kjetil Vikene, Forskerforum 2/2022Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Hallvard J. Fossheim (f. 1969) er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han arbeider særlig med antikkens tenkning, dydsetikk og forskningsetikk. Fossheim har tidligere vært ansatt ved Universitetet i Oslo (PostDoc) og Universitetet i Tromsø (Professor II), og som sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora.