Deutsch Drei Digital. Tysk 3

Deutsch Drei Digital Lærernettsted (Nettsted)

Tysk III, Vg3

Forfatter:

Karin Hals

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2010
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Tysk
ISBN: 9788202336271
Kategori: Tysk programfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Tysk programfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Deutsch Drei Digital Lærernettsted

Lærerlisensen gir tilgang til lærerressursen for Deutsch Drei Digital. I tillegg gir den tilgang til alle de funksjoner som elevene har til rådighet gjennom elev-lisensen.

Lærerressursen inneholder et kort handlingsreferat av hver tekst. Alle tekster har oversikter over hvilke tekster som med fordel kan leses sammen, lenker som vil være til hjelp i undervisningen, bildeanalyse til mange av de publiserte bilder som er knyttet til de enkelte tekster, og en antydning av vanskelighetsgrad. Til noen tekster er det også metodiske tips.

Lærerressursen inneholder forslag til årsplan for hele kurset og løsningsforslag til alle grammatiske øvinger og oversettelser som ikke er digitale.

En lærerlisens gjelder for et skoleår og utløper 31. august.

Til toppen

Deutsch Drei Digital. Tysk 3
Deutsch Drei Digital er et helhetlig og praktisk digitalt læreverk som dekker kravene i læreplan Kunnskapsløftet for programfaget tysk III i videregående skole. Deutsch Drei Digital har fra høsten 2019 nye og nyttige funksjoner og nytt design.