Deutsch Drei Digital. Tysk III

Deutsch Drei Digital (lærerlisens) (Nettsted)

Tysk III, Vg3

Forfatter:

Karin Hals

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2010
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Tysk
ISBN: 9788202336271
Kategori: Tysk programfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Tysk programfag
Varighet: Fram til 31.08.2019
Nivå: Vg3
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Deutsch Drei Digital (lærerlisens)
Lærerlisensen gir tilgang til lærerressursen for Deutsch Drei Digital. I tillegg gir den tilgang til alle de funksjoner som elevene har til rådighet gjennom elev-lisensen.

Lærerressursen inneholder et kort handlingsreferat av hver tekst. Alle tekster har oversikter over hvilke tekster som med fordel kan leses sammen, lenker som vil være til hjelp i undervisningen, bildeanalyse til mange av de publiserte bilder som er knyttet til de enkelte tekster, og en antydning av vanskelighetsgrad. Til noen tekster er det også metodiske tips.

Lærerressursen inneholder forslag til årsplan for hele kurset og løsningsforslag til alle grammatiske øvinger og oversettelser som ikke er digitale.

En lærerlisens gjelder for et skoleår og utløper 31. august.

Til toppen

Andre utgaver

Andre aktuelle titler

Deutsch Drei Digital. Tysk III
Deutsch Drei Digital representerer et helt nytt læreverkskonsept som gjennom tekster og aktiviteter dekker hele læreplanen for faget i et digitalt format.