Det store spranget (Heftet)

Utdannings- og yrkesvalg fra ungdomstrinn til videregående opplæring

Forfatter:

Åse Streitlien og Bjørn Magne Aakre

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 228
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202610852
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Det store spranget
Valg av utdanning, yrke og karriere er blant de viktigste og vanskeligste valgene vi gjør i livet. Det store spranget har som mål å bidra med ny forskningsbasert kunnskap for alle som har en veiledende rolle i disse krevende prosessene. Bokens 12 kapitler belyser utdanningsvalg fra ulike perspektiver. Med støtte i forskning og egen empiri gir forfatterne et helhetlig bilde av utfordringene som ulike aktører står overfor.

Utdanningsvalg er et nytt fag i grunnskolen. For å styrke dette faget skal temaet nå vektlegges i all lærerutdanning. Fremtidige lærere skal lære å yte god veiledning og gi relevant informasjon om utdanning, ulike yrker og livslang læring.

Boken er aktuell for studenter og lærere i lærerutdanningene, for skoleledere og lærere på ungdomstrinnet og videregående opplæring, for NAV, partene i arbeidslivet og for forskere på utdanning og unges livsløp.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Skolesamfunnet

    Kompetansekrav og ungdomsfellesskap

    Mette Bunting og Geir H. Moshuus (red.)

    Heftet
Forfatter(e)
Åse Streitlien er dr.polit. og førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Streitlien har bred tematisk erfaring fra barnehage-, skole- og utdanningsforskning. Hun har tidligere vært seniorforsker og forskningsleder ved Telemarksforsking – Notodden. En av forskningsinteressene i senere år har vært fag- og yrkesopplæring. Streitlien underviser i vitenskapsteori og metode på masterprogram i pedagogikk og er veileder på førstelektorprogram.
Bjørn Magne Aakre er professor emeritus i pedagogikk og har hatt ansvar for masterstudier i pedagogikk ved Nord universitet og Universitet i Sørøst-Norge. Han har erfaring fra næringsliv, videregående opplæring og ulike lærerutdanninger. Lærerutdanning, videregående opplæring og yrkesfag har stått sentralt i hans forskning. Deler av forskningen har vært komparativ med særlig interesse for utdanning og arbeidsliv i Japan.

Mette Bunting er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, og jobber på lærerutdanningen.

Bunting leder forskningsgruppen «Oppvekst og Utdanning», er en av to prosjektledere for det longitudinelle forskningsprosjektet «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark», leder Erasmus-prosjektet «Marginalization and Co-created Education (MaCE)» og er prosjektleder for «Grunnleggende ferdigheter», et samarbeidsprosjekt med Telemark fylkeskommune.

Hun holder en del kurs og foredrag for lærere og andre i skolen om tilpasset opplæring, læringsstrategier, frafall, vurdering og veiledning.