Det norske dialektlandskapet (Heftet)

Innføring i studiet av dialekter

Forfatter:

Brit Mæhlum og Unn Røyneland

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 200
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202349417
Kategori: Norsk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Det norske dialektlandskapet

Boka gir en oversikt over det tradisjonelle norske dialektlandskapet, men legger samtidig stor vekt på endringene dette landskapet har gått gjennom de siste tiårene. Resultater fra nyere forskning rundt om i landet blir trukket inn, og framstillingen gir slik en situasjonsrapport over dialektenes stilling i dag, på begynnelsen av 2000-tallet. I tillegg diskuterer forfatterne hvordan en kan tolke de endringene som pågår. Framstillingen trekker veksler på både klassisk dialektologi og nyere sosiolingvistikk, og har også med en faghistorisk orientering om disse to tradisjonene innenfor talemålsforskningen. Boka inneholder dialektkart og nye dialekteksempler.

Det norske dialektlandskapet er aktuell for studenter i nordistikk og norsk i grunnskolelærerutdanningen, og for andre som ønsker å studere det norske dialektlandskapet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Tilleggsmateriell
Presse Det norske dialektlandskapet

«Det er ikke tvil om at dette er den beste læreboken vi har om norske dialekter i dag. Jeg vil på det sterkeste anbefale den til alle som skal studere norsk og nordisk, og som generelt er interessert i norske dialekter. Den egner seg også ypperlig som oppfriskning til norsklærere, og i tillegg til å være en oppfriskning bidrar den også med ny kunnskap om hvordan norske dialekter er i endring. Det er bare å ta av seg hatten og gratulere forfatterne på det varmeste med en imponerende bok.»

Terje Lohndal, Norsklæreren 4/2012

Til toppen

Forfatter(e)

Brit Mæhlum er professor emeritus i nordisk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har lang fartstid som underviser, veileder og lærebokforfatter, og forskningsinteressene hennes omfatter sosiolingvistiske, språkhistoriske og vitenskapsteoretiske emner.

Unn Røyneland er professor i nordisk språkvitenskap og flerspråklighet ved Universitet i Oslo. Siden 2015 har hun vært nestleder og leder for Senter for flerspråklighet (MultiLing), et senter for fremragende forskning ved UiO. Forskningsinteressene hennes omfatter flerspråklige, sosiolingvistiske, dialektologiske og språkpolitiske emner. Hun har særlig vært opptatt av språklig praksis — både muntlig og skriftlig — blant barn og unge i bygd og by.