Det motstandsdyktige «mobbeviruset» (Heftet)

Hvordan utvikle en beredskap som virker i barnehage og skole?

Forfatter:

Karin Rørnes

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 188
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347203
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Det motstandsdyktige «mobbeviruset»

Kunnskapsløftet og ny rammeplan for barnehagen forutsetter at skoleeier, skoleledere og lærere har kunnskap om og iverksetter tiltak mot mobbing. Denne boka forteller hvorfor og hvordan dette kan gjøres.

Tiltak mot mobbing må iverksettes både i barnehage og skole, og boka gir en teoretisk begrunnelse og en praktisk tilnærming til fenomenet. Mobbing må bekjempes gjennom å erkjenne fenomenets eksistens, dets skiftende karakter og dets konstante trussel mot små og store mennesker i et lokalt, nasjonalt så vel som i et globalt perspektiv. Her har Norge vært et foregangsland både når det gjelder å utvikle strategier, planer og tiltak mot mobbing. Det motstandsdyktige «mobbeviruset» gir et reflekterende tilbakeblikk på denne nasjonale innsatsen og viser hvordan forskning fra ulike perspektiv bidrar, og har bidratt, med kunnskap og tiltak rettet mot å forebygge og bekjempe mobbing.

Til toppen

Forfatter(e)
er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun har skrevet bok om mobbing, artikler og kronikker om sosialpedagogiske temaer, klasseledelse og skolens læringsmiljø. FoU-arbeid de senere årene har vært relatert til utviklingen av et nytt profesjonsfag innenfor rammen av landets første integrerte master for grunnskolelærerutdanningen. Hun har bidratt med artikler i antologier knyttet til dette utviklingsarbeidet.