Det digitale klasserommet (Heftet)

Utnytt mulighetene!

Forfatter:

Ann Sørum Michaelsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 152
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202626174
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Det digitale klasserommet

Er du usikker på hvordan du skal bruke digital teknologi til å fremme elevenes læring?

Dette er en praktisk bok for lærere som ønsker å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse. Boka viser hvordan man kan utnytte mulighetene med enkle grep. Det dreier seg om å bruke kjente og lett tilgjengelige verktøy til å skape samarbeid, relevans og engasjement i faglige læringssituasjoner.

  • Dybdelæring og samarbeidslæring
  • Omvendt undervisning
  • Nettbrett i skolen
  • Spill i undervisningen
  • Tilpasset opplæring
  • Digital dømmekraft
Ann Sørum Michaelsen er foredragsholder, skoleleder og engelsklærer ved Sandvika videregående skole. I denne boka deler hun sine erfaringer fra mange års undervisning med digitale verktøy.

Til toppen

Forfatter(e)
Ann S. Michaelsen er pedagogisk utviklingsleder og lærer i engelsk på Sandvika videregående skole. Hun er en av initiativtakerne til Sandvikakonferansen, som hvert år inviterer internasjonale foredragsholdere til Norge. Hun har holdt en rekke foredrag og kurs i Sør Afrika, Australia, USA, Danmark, Sverige og rundt i Norge. I 2013 publiserte hun boken Connected learners, som hun skrev sammen med sine 27 elever i engelsk vg1. Boken er solgt i mange land, og BBC viste et program der de intervjuet elevene om deres bruk av teknologi i klasserommet.
Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hennes forskningsområder er literacy, lesing, skriving, digitale medier, klasseromsforskning, norskdidaktikk, forskningsmetodologi og videostudier. Blikstad-Balas har lang undervisningserfaring fra både grunnskolen og videregående skole. Hun har utgitt bøker om literacy og norskfaget og har skrevet en rekke artikler om elevers bruk av ulike tekster i skolen.