Den samiske medborgeren (Heftet)

Forfatter:

Per Selle, Anne Julie Semb, Kristin Strømsnes og Åsta Dyrnes Nordø

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202414856
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi , Sosialantropologi , Samfunnsfag , Naturfag og samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Naturfag og samfunnsfag, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den samiske medborgeren

Etableringen av Sametinget ved lov i 1987 har gitt den samiske befolkningen en helt spesiell politisk stilling i Norge, som medlemmer av to politiske systemer - det samiske og det norske.

Hvordan opplever den enkelte same dobbeltrollen som norsk borger og same? Er det slik at den enkelte same opplever at de to medlemskapene er uforenlige og at man derfor står i en valgsituasjon; man er enten norsk eller same? Eller lar de to medlemskapene seg kombinere, slik at den samiske medborgeren opplever at hun kan være både samisk og norsk på én gang? Skiller den samiske befolkningen seg fra den øvrige befolkningen når det gjelder politisk interesse og engasjement, eller i tillit til offentlige og politiske institusjoner?

Den samiske medborgeren analyserer en lang rekke slike spørsmål ved hjelp av surveydata. Funnene representerer viktige korrektiver til sentrale deler av den akademiske urfolkslitteraturen, og kaster nytt lys over den samiske befolkningens borgeridentitet, politiske interesse og deltakelsesmønster.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Den samiske medborgeren

«Analysene er omfattende og godt teoretisk forankret, men samtidig framstilt i et lett tilgjengelig språk. Det er å håpe at boken derfor kan fungere som sårt tiltrengt folkeopplysning og premissgiver i den offentlige debatten. Den bør også gi inspirasjon til Sametinget, dets representanter og partier med hensyn til å bygge opp tillit i et breiere velgergrunnlag. Den bør også gi inspirasjon til forskning på de problemstillingene den behandler over tid.»

Marcus Buck, Sosiologisk tidsskrift 1/2016

«Boka er skrevet med utgangspunkt i omfattende undersøkelser, og en masse forskningsresultater legges fram i boka. Boka bør derfor være obligatorisk lesning for alle dem som måtte være interessert i samepolitikk og i samenes stilling i Norge. [...] Boka er god, særlig fordi at den legger fram et omfattende og grundig forskningsmateriale. Boka kan derfor også brukes som et oppslagsverk. Den drøfter på en saklig og grundig måte, de funnene som er gjort.»

Jarl Hellesvik, Altaposten 30. juni 2015

Til toppen

Forfatter(e)

Åsta Dyrnes Nordø er stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.

Per Selle (f. 1954) er professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen og professor II ved UiT Norges arktiske universitet. Hans forskningsområder omfatter blant annet komparativ urfolkspolitikk med særlig vekt på Norge (Norden) og Canada, Sametinget som politisk institusjon og frivillig sektors rolle i demokratiet.

Anne Julie Semb er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Kristin Strømsnes (f. 1967) er dr.polit og professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun har i sin forskning vært opptatt av politisk deltakelse og mobilisering, frivillig organisering og sosial kapital, samt samisk medborgerskap, identitet og engasjement.