Den profesjonelle lærer (Heftet)

Serie: Profesjonalitetens mange ansikter 

Forfatter:

Hilde Larsen Damsgaard

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 202
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Serie:
ISBN: 9788202322328
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Norsk , Norsk , Pedagogikk og elevkunnskap , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Norsk, Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Den profesjonelle lærer

Denne boka handler om profesjonalitet i lærerrollen. Den er skrevet for å oppmuntre til profesjonell imøtekommenhet og for å skape bevissthet om hva man er forpliktet til som lærer. Samtidig belyses noen av de dilemmaene lærere står overfor i sin yrkesutøvelse. Det skrives mye om skolen og om profesjonalitet, men Hilde Larsen Damsgaard mener at det kanskje ikke blir lyttet nok til dem som har sitt daglige virke i skolen. Hun har hatt en rekke samtaler med relativt nyutdannede lærere. De forteller om gledene ved jobben sin, om møtet med yrkesfeltet etter endt utdanning, og om de problemene de står overfor når profesjonskravene skal realiseres.

Dette er en praksisnær og direkte bok som er skrevet for å forberede lærerstudenter på noen av de dilemmaene som livet i skolen kan by på. Ikke for å ta motet fra dem, men for at de skal være bedre rustet til å fungere profesjonelt og til å møte, reflektere over og diskutere utfordringene. Profesjonalitet handler om kunnskap og ferdigheter og ikke minst om ens egen væremåte og viljen til å se seg selv i møte med andre.

Boka inngår i en serie på tre bøker av Damsgaard med overskriften Profesjonalitetens mange ansikter. De to andre bøkene heter «Den profesjonelle sosialarbeider» og «Den profesjonelle sykepleier».

Til toppen

Presse Den profesjonelle lærer

«Der er til det formål masser af stof i form af eksempler, casemateriale, begrebsafklaringer med videre, der gør bogen velegnet til brug i både læreruddannelse, lærerefteruddannelse, lærerteam, lokale studiegrupper og lignende. Bogen er oplagt læsning for skoleledere, praktiklærere og undervisere på læreruddannelserne.»

Hans Jørgen Kristensen, Undervisere februar 2011Les hele anmeldelsen

«Danske studerende kan godt smøre skiene og snøre støvlerne, for HLD skriver engageret og vedkommende om de problematikker, som en nyuddannet ryger ind i, og som uhyggeligt minder om tilsvarende danske forhold. [...] En særdeles anbefalelsesværdig bog, der også gerne må finde genklang her i landet.»

Jørgen Holst, Læsepædagogen 6/2010

Til toppen

Forfatter(e)
Hilde Larsen Damsgaard er dosent på Høgskolen i Sørøst-Norge der hun leder et masterstudium og jobber med både forskning, undervisning og veiledning. Hun har også jobbet med skoleutviklingsprosjekter og som lærer og mellomleder i grunnskolen. Tidligere har hun blant annet gitt ut bøkene Med åpne øyne - observasjon og tiltak i skolens arbeid med problematferd, Når hver time teller – muligheter og utfordringer i en profesjonell skole og Den profesjonelle lærer.
Bøker i serien