Den nye moderniteten (Heftet)

Ungdom, individualisering, identitet og mening

Forfatter:

Olve Krange og Tormod Øia

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 278
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202249878
Kategori: Sosiologi
Fag: Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den nye moderniteten

Den nye moderniteten - ungdom, individualisering, identitet og mening handler om hvordan vi kan forstå moderne ungdom.

Forfatterne er kritiske til modernitetsteoretikere som Bauman, Beck og Giddens. Hva er spesielt med å være ung i dag til forskjell fra for eksempel den ungdommen som vokste opp i skyggen av den andre verdenskrigen? Spørsmålet blir om tradisjonelle sosiologiske begreper og perspektiver fremdeles rekker, eller står vi overfor noe i retning av et paradigmeskifte? Må vi i beskrivelsen og tolkningen av dagens samfunn ta i bruk helt nye teorier og forståelser?

Boka gir en grundig innføring i moderne sosiologisk teori og tjener som et kritisk korrektiv til de nye store sannhetene om det moderne samfunnet. For studenter og andre som er opptatt av modernisering og endring, vil denne boka være et vesentlig supplement.

Til toppen

Forfatter(e)

Olve Krange er sosiolog og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Hans forskning dreier seg for det meste om konfliktene som kjennetegner bruk og forvaltning av norsk natur. Holdninger til store rovdyr og rovdyrkonflikter har vært sentrale tema. Krange har tolket slike konflikter i sammenheng med et bredere spekter av motsetningsforhold, og i lyset av sosiale endringsprosesser.

Tormod Øia er sosiolog, dr.philos., og forsker på NOVA. Han har i en årrekke forsket på ungdom, rusproblematikk og ungdomskulturer og har skrevet en rekke bøker og artikler på feltet.