Den kroniske tilstanden (Ebok)

Barnet og familiens utfordringer, håp og skam

Forfatter:

Inger-Lise Sæther

Forfatter:
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 174
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.07 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202627768
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Helse- og sosialfag , Spesialpedagogikk , Helsefag , Barnehagelærerutdanning og Sosialfag
Fag: Barnehagelærerutdanning, Helsefag, Sosialfag, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den kroniske tilstanden

Denne boken er skrevet for studenter innen spesialpedagogikk, barnevern-, helsesøster- og vernepleierutdanningene.

Fagpersoner og ansatte, både i den kommunale førstelinjetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, vil ha stor nytte av den nye kunnskapen som boken gir.

Boken handler om barn med kroniske tilstander og de utfordringene barnet og familien møter og må takle.

Den erfarne forskeren Inger-Lise Sæther avdekker hvordan kroniske tilstander, som ikke alltid er synlige for andre utenfor nærmeste familie, preger og setter til dels store begrensninger for barnet og hele barnets familie.

Sentrale temaer i boka er:

  • hvordan livet med en medfødt, kronisk tilstand kan forløpe
  • hvilke utfordringer barnet og familiene kan møte
  • hvordan barn med kroniske tilstander kan få kompetanse på egen helse
Forfatteren synliggjør utfordringene disse barna, barnas søsken og foreldre støter på i hverdagen. Utenforstående kan ha vanskelig for å forstå rekkevidden av disse utfordringene. Det gjelder både i skolen, i familiens møte med helse- og sosialt personell og i overgangen til voksenlivet.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018

Til toppen

Andre utgaver

Den kroniske tilstanden
Bokmål Heftet 2018
Forfatter(e)

Dr.scient Inger-Lise Sæther er også utdannet spesialpedagog og logoped og har klinisk pedagogisk utdanning. Inntil 2014 arbeidet hun som forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør (R-bup), og var medlem av Velo-Cardio-Facial Syndrom referanseteam ved Rikshospitalets barneklinikk. Sæther er nå pensjonert.