Den kroniske tilstanden (Heftet)

Barnets og familiens utfordringer, håp og skam

Forfatter:

Inger-Lise Sæther

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 176
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202576196
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Helse- og sosialfag , Spesialpedagogikk , Helsefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Sosialfag, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den kroniske tilstanden

Denne boka handler om barn med kroniske tilstander og de utfordringene barnet og familien møter og må takle. Den erfarne forskeren Inger-Lise Sæther avdekker hvordan kroniske tilstander, som ikke alltid er synlige for andre utenfor nærmeste familie, preger og setter til dels store begrensninger for barnet og hele barnets familie.

Sentrale temaer i boka er:

  • hvordan livet med en medfødt, kronisk tilstand kan forløpe
  • hvilke utfordringer barnet og familiene kan møte
  • hvordan barn med kroniske tilstander kan få kompetanse på egen helse
Forfatteren synliggjør utfordringene disse barna, barnas søsken og foreldre støter på i hverdagen. Utenforstående kan ha vanskelig for å forstå rekkevidden av disse utfordringene. Det gjelder både i skolen, i familiens møte med helse- og sosialt personell og i overgangen til voksenlivet.

Boka er skrevet for studenter innen spesialpedagogikk, barnevern-, helsesøster- og vernepleierutdanningene. Fagpersoner og ansatte både i den kommunale førstelinjetjenesten og i spesialisthelsetjenesten vil ha stor nytte av den nye kunnskapen som boka gir.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Dr.scient Inger-Lise Sæther er også utdannet spesialpedagog og logoped og har klinisk pedagogisk utdanning. Inntil 2014 arbeidet hun som forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør (R-bup), og var medlem av Velo-Cardio-Facial Syndrom referanseteam ved Rikshospitalets barneklinikk. Sæther er nå pensjonert.