Den globale drabantbyen (Heftet)

Groruddalen og det nye Norge

Forfatter:

Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas Hylland Eriksen (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Oversatt av: Hide, Øystein
ISBN: 9788202386559
Kategori: Sosiologi , Pedagogikk og lærerutdanning , Politifag og kriminalomsorg , Sosialantropologi , Samfunnsfag og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den globale drabantbyen

Flerkulturelt paradis eller ghettohelvete? Blomstrende symbol på det nye Norge eller bevis på at integreringen er mislykket? Et lite stykke Norge eller et lite stykke anti-Norge?

Groruddalen står i sentrum for samtidens brytninger omkring landets fremtid, identitet og muligheter. Denne folkerike dalen i Oslo – det bor flere i Groruddalen enn i Aust-Agder, flere enn i Stavanger – er urban, flerkulturell, moderne og i rask endring. Slik har vi ikke vært vant til å se Norge, og det er kanskje en viktig årsak til at Groruddalen trekkes inn i så mange politiske debatter.

Boka presenterer en rekke fortellinger og analyser fra Alna, en av de fire bydelene som utgjør Groruddalen. Forfatterne er forskere fra mange fag; fra teologi og medievitenskap til sosialantropologi og historie. De skriver blant annet om livet i en flerkulturell barnehage, om vennskap, rase og etnisitet i skolen, om religion som kilde til både fellesskap og splittelse, om idrett og frivillighetsarbeid, om unge voksnes fremtidsvisjoner, om mediebilder og mediebruk, og om beboernes forhold til naturen. Til sammen viser kapitlene at Alna har sin særegne lokale identitet, og at bydelen – i likhet med de fleste norske steder – verken er paradis eller helvete, men et lokalsamfunn med sine problemer og konflikter, som også kan være et godt sted å høre til.

Den globale drabantbyen bidrar til dypere forståelse for det nye Norge og er viktig for alle som på ulikt vis er engasjert i medmenneskelige relasjoner, gjennom arbeid eller fritid. Boka vil derfor være aktuell for studenter både i lærer- og førskolelærerutdanning, sosialfaglig utdanning og i ulike samfunnsvitenskapelige fag. Den er ellers aktuell for forskere og andre som ønsker større forståelse og innsikt i hvordan det er å vokse opp, gå på skole og høre til i en moderne flerkulturell drabantby.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Elisabeth Eide er forfatter, journalist og medieforsker, ansatt på Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har gitt ut en rekke fagbøker, fem romaner og har bidratt til en rekke antologier og tidsskrifter.
Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og en aktiv samfunnsdebattant. Forfatterskapet hans omfatter en lang rekke fagbøker, lærebøker som essays.