Den forståelige nyhet (Heftet)

Forfatter:

Martin Engebretsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 80
Illustratør: Jansen, Oscar
Forlag: IJ-forlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788271472863
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den forståelige nyhet

Massemediene har som en sentral oppgave å informere folk om hva som skjer i deres nære og fjerne omgivelser. De skal være nyhetsformidlere. Men hva sitter igjen hos folk flest etter endt avislesing, radiolytting, TV-titting eller nettsurfing? Måten nyhetstekstene er formulert på, kan ha avgjørende betydning for svaret på det spørsmålet.

Den forståelige nyhet handler om massemediene og deres evne til å gjøre seg forstått. Den behandler spørsmålet om hvordan nyhetstekster bør organiseres og formuleres for at flest mulig skal forstå og huske mest mulig.

I denne utgaven er boka utstyrt med nye eksempler og enkelte justeringer i teoristoffet. Men den uformelle tonen og den enkle tilnærmingen til kompliserte spørsmål er beholdt!

Boka er beregnet på journalister og journalistikkstudenter innen alle typer massemedier. Den vil også være aktuell for andre som arbeider med ulike typer informative tekster.

Til toppen

Forfatter(e)
Martin Engebretsen (1961) er professor i språk og kommunikasjon ved Universitetet i Agder. Han er utdannet språkviter og medieviter og har publisert bøker og artikler om mediespråk, journalistikk og nettbasert kommunikasjon. Hans seneste bok gir en bred analyse av skandinaviske nettaviser, under tittelen «Digitale diskurser. Nettavisen som kommunikativ flerbruksarena.»