Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole (Heftet)

Relasjonskvalitet, utfordrende atferd, mobbing og sosial emosjonell læring

Forfatter:

Pål Roland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 136
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202706357
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barnehagelærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Barnehagelærerutdanning, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole

Denne boken handler om den autoritative voksenrollen i barnehage og skole. Autoritative voksne kan fremme positiv sosial utvikling og forebygge negative handlinger og mobbing. Forfatteren forklarer hvordan man kan forstå og arbeide med en autoritativ voksenrolle i barnehage og skole, gjennom blant annet å bygge gode relasjoner, avklare krav og forventninger og utvikle et autoritativt klima i organisasjonen.

Boken er oppdatert i henhold til ny forskning på den autoritative voksenrollen. Forfatteren gjennomgår de ulike aspektene ved en slik rolle, og viser hvordan man kan implementere rollen i praksis.

Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole er skrevet for utdanningsforskere, masterstudenter, ledere i barnehage og skole, PPT-ansatte, lærere og ansatte i barnehage.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Pål Roland er dosent ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad på temaet implementering og innovasjon og har tidligere publisert bokkapitler om mobbing i tidlig alder. Han har i flere år deltatt i nasjonale satsninger i arbeidet mot mobbing og underviser på masterstudiet i spesialpedagogikk ved UiS.