Demos Brettbok (LK20) av Hanne Elisabeth Hovden, Carl Henrik Knutsen og Eva Kosberg (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Demos (Fagfornyelsen LK20)

Demos Brettbok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok (PDF) politikk og menneskerettigheter Vg2/Vg3

Forfatter:

Hanne Elisabeth Hovden, Carl Henrik Knutsen og Eva Kosberg

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202740566
Kategori: Politikk og menneskerettigheter
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Politikk og menneskerettigheter
Nivå: Vg2, Vg3
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Demos Brettbok (LK20)

Demos Brettbok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Demos dekker kompetansemålene i læreplanen (LK20) for programfaget politikk og menneskerettigheter.

Med læreverket Demos får elevene en spennende og aktuell innføring i statsvitenskapelig forskning. Demos diskuterer demokratiets kjennetegn, forutsetninger og utfordringer. Demos presenterer og diskuterer nyere statsvitenskapelig forskning på demokrati og truslene mot demokratiet. Faget politikk og menneskerettigheter skal bidra til å styrke bevisstheten om vår rolle som medborgere og hvordan aktører kan påvirke politiske beslutningsprosesser. Demos viser ulike modeller og kanaler for medborgerskap. Læreverket utforsker problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling og internasjonalt, politisk samarbeid om miljø og klima, verdiskaping, fattigdom og fordeling. Demos utfordrer elevene til å bruke fagstoffet, reflektere og diskutere muntlig og skriftlig.Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Demos Elevnettsted og Demos Lærernettsted.

I Brettboka kan eleven gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.

Brettbok-utgaven kan kjøpes på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om læreverket Demos til Fagfornyelsen LK20 på cdu.no/vgs.

Til toppen

Forfatter(e)

Hanne Elisabeth Hovden (f. 1986) er statsviter og lektor på Hadeland videregående skole. Hun har undervist i videregående skole i åtte år innenfor ulike samfunnsfag og tysk. Hun har også sensorerfaring. Hovden har vært spesielt interessert i EU, EUs forhold til Russland, utviklingsstudier og internasjonale miljøavtaler. Hun har vært på feltarbeid i Aserbajdsjan og vært praktikant ved Norges FN-delegasjon i Genève.

Carl Henrik Knutsen (f. 1981) er blant landets fremste demokratiforskere. Han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved PRIO. Knutsen er en av lederne for det internasjonale Varieties of Democracy-prosjektet. Han forsker og underviser innenfor en rekke emner i komparativ politikk og politisk økonomi. Knutsen er en aktiv fagformidler, og har skrevet en rekke bøker, blant annet Demokrati og diktatur (2021).

Eva Kosberg (f. 1982) er statsviter og stipendiat i utdanningsforskning ved OsloMet. Hun har undervist i videregående skole i tolv år, med undervisning innenfor ulike samfunnsfag, norsk og tysk. Kosberg er lærebokforfatter på læreverkene Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap og Demos, politikk og menneskerettigheter (kommer våren 2022).

Demos (Fagfornyelsen LK20)
Demos er et faglig solid og gjennomarbeidet læreverk til programfaget politikk og menneskerettigheter i videregående skole. Lærebok og digitale ressurser er skrevet til læreplanen LK20 og fagfornyelsen. Med læreverket Demos får elevene en spennende og aktuell innføring i statsvitenskapelig forskning.