Delta! Samfunnskunnskap (Fagfornyelsen LK20)

Delta! Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale lærerressurser samfunnskunnskap vg1/vg2

Forfatter:

Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202656553
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Samfunnsfag
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Delta! Lærernettsted (LK20)

Nettstedet for lærer til Delta! Samfunnskunnskap inneholder nyttige ressurser til undervisning og vurdering i faget. Tilgang til nettstedet krever kjøp av lisens for innlogging og gir også tilgang til elevinnholdet.


På lærernettstedet er det forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig jobbing, og forslag til vurderingssituasjoner med vurderingskriterier gjennom hele skoleåret. Funksjonalitet på nettstedet gjør at lærer enkelt kan tildele elevene oppgaver, legge inn egenprodusert innhold, følge elevgruppens arbeid og innleverte oppgaver fra hver enkelt elev.

Les mer om mer om funksjonaliteten på cdu.no/vgs. Digitale ressurser til elevene, se Delta! Elevnettsted.

Til toppen

Forfatter(e)

Torgeir Salih Holgersen er lektor ved Blindern videregående skole der han underviser i geografi, samfunnsfag og historie. Holgersen har hovedfag i samfunnsgeografi. Han har skrevet lærebøker i geografi og samfunnsfag for ungdomstrinnet og videregående skole. I læreverket Geografi har han hovedansvaret for kapitlene om demografi og levekår. I læreverket Delta!, samfunnskunnskap er han en av tre hovedforfattere.

Morten Alexander Iversen er statsviter og har jobbet som lektor i videregående skole siden 2006. Han er en av bidragsyterne til antologien Folkemordenes svarte bok, og har en spesiell interesse for internasjonal politikk og historiens skyggesider. Iversen er forfatter på læreverket Delta!, samfunnskunnskap.

Eva Kosberg (f. 1982) er statsviter og stipendiat i utdanningsforskning ved OsloMet. Hun har undervist i videregående skole i tolv år, med undervisning innenfor ulike samfunnsfag, norsk og tysk. Kosberg er lærebokforfatter på læreverkene Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap og Demos, politikk og menneskerettigheter (kommer våren 2022).

Delta! Samfunnskunnskap (Fagfornyelsen LK20)

Delta! har som mål å gjøre elevene rustet og motiverte til å delta aktivt i samfunnet og demokratiet. Delta! (2020) er skrevet til fagfornyelsen og den nye læreplanen i samfunnskunnskap for studieforberedende og yrkesfag vg1/vg2.