Delta! samfunnsfag

Delta! Lærernettsted (2018) (Nettsted)

Samfunnsfag SF og YF, Vg1/VG2

Forfatter:

Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202583835
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfag
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg2
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Delta! Lærernettsted (2018)

Delta! Lærernettsted inneholder ressurser til undervisningen for lærer.

På nettstedet finner læreren forslag til årsplaner, prøver, undervisningsopplegg og vurderingsarbeider m/vurderingskriterier og løsningsforslag, presentasjoner og ekstra ressurser til elevene. Lisensen gir tilgang til Lærernettstedene til utgavene fra 2018 og 2013.
Elevnettstedet er gratis og åpent.

Til toppen

Forfatter(e)
Torgeir Salih Holgersen, født 1974, er lektor med hovedfag i samfunnsgeografi og har undervist i samfunnsfag, geografi og historie i Osloskolen siden 2003. Han har tidligere skrevet lærebøker i geografi for ungdomstrinnet og var medlem av faggruppen under Utdanningsdirektoratet som utarbeidet den revisjonen av læreplanen i samfunnsfag som denne boka bygger på.
Morten Alexander Iversen er statsviter og har jobbet som lektor i videregående skole siden 2006. Var en av bidragsyterne til antologien "Folkemordenes svarte bok", og har en spesiell interesse for internasjonal politikk og historiens skyggesider.
Eva Kosberg er lektor med mastergrad i statsvitenskap. Hun har jobbet i videregående skole siden 2008, og underviser i fagene samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter, religion og etikk og norsk. Eva driver bloggen "Skoletanker", og er medforfatter på flere læreverk i samfunnsfagene.
Delta! samfunnsfag

Delta! kommer i oppdatert utgave juni 2018. Delta! fra 2018 har nye, samfunnsaktuelle fordypningstekster, oppdaterte tall og statistikker og tverrfaglige oppgaver til alle kapitler. De nye fagbegrepene i læreplanen er løftet fram og utvidet, og alle kapitler er oppdatert og revidert.