Delta! Samfunnskunnskap (Fagfornyelsen LK20)

Delta! (2020) Lærernettsted (Nettsted)

Digitale lærerressurser samfunnskunnskap vg1/vg2

Forfatter:

Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg

Klar til bruk: 01.08.2020
Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202656553
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Samfunnsfag
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Delta! (2020) Lærernettsted
Nettstedet for lærer til Delta! Samfunnskunnskap inneholder nyttige ressurser til undervisning og vurdering i faget. Tilgang til nettstedet krever kjøp av lisens for innlogging og gir også tilgang til elevinnholdet.


På lærernettstedet er det forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig jobbing, og forslag til vurderingssituasjoner med vurderingskriterier gjennom hele skoleåret. Funksjonalitet på nettstedet gjør at lærer enkelt kan tildele elevene oppgaver, legge inn egenprodusert innhold, følge elevgruppens arbeid og innleverte oppgaver fra hver enkelt elev.

Les mer om mer om funksjonaliteten på cdu.no/vgs. Digitale ressurser til elevene, se Delta! Elevnettsted.

Til toppen

Forfatter(e)

Torgeir Salih Holgersen er lektor ved Blindern videregående skole der han underviser i geografi, samfunnsfag og historie. Holgersen har hovedfag i samfunnsgeografi. Han har skrevet lærebøker i geografi og samfunnsfag for ungdomstrinnet og videregående skole. I læreverket Geografi har han hovedansvaret for kapitlene om demografi og levekår. I læreverket Delta!, samfunnskunnskap er han en av tre hovedforfattere.

Morten Alexander Iversen er statsviter og har jobbet som lektor i videregående skole siden 2006. Han er en av bidragsyterne til antologien Folkemordenes svarte bok, og har en spesiell interesse for internasjonal politikk og historiens skyggesider. Iversen er forfatter på læreverket Delta!, samfunnskunnskap.

Eva Kosberg er lektor med mastergrad i statsvitenskap. Hun har jobbet i videregående skole siden 2008, og underviser i fagene samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter, religion og etikk og norsk. Eva driver bloggen "Skoletanker", og er forfatter på flere læreverk i samfunnsfagene: Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap.

Delta! Samfunnskunnskap (Fagfornyelsen LK20)

Delta! har som mål å gjøre elevene rustet og motiverte til å delta aktivt i samfunnet og demokratiet. Delta! (2020) er skrevet til fagfornyelsen og den nye læreplanen i samfunnskunnskap (samfunnsfag) for studieforberedende og yrkesfag vg1/vg2.