Delta! Samfunnskunnskap (Fagfornyelsen LK20)

Delta! (2020) Elevnettsted (Nettsted)

Digitale elevressurser samfunnskunnskap vg1/vg2

Forfatter:

Torgeir Salih Holgersen, Morten Alexander Iversen og Eva Kosberg

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202670221
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Samfunnsfag
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Delta! (2020) Elevnettsted
De digitale elevressursene til læreverket Delta! samfunnskunnskap er gratis, men krever innlogging slik at elevene kan lagre alle svar og tekster og ha dialog med lærer.

På nettstedet finner elevene oppgaver og kilder til mer utforsking og fordypning i sentrale og tidsaktuelle temaer. Det er selvrettende oppgaver, aktualitetsoppgaver, undervisningsopplegg i form av læringsstier, fordypningsartikler om mange emner, skriveoppgaver, multimediale oppgaver, lydbok og forslag til videre lesing.

For å få tilgang til elevnettstedet og kunne lagre arbeid, må elevene ha lisens som kjøpes til kr 0,-
Les også om ressursene til lærer: Delta! Lærernettsted

Til toppen

Forfatter(e)

Torgeir Salih Holgersen er lektor ved Blindern videregående skole der han underviser i geografi, samfunnsfag og historie. Holgersen har hovedfag i samfunnsgeografi. Han har skrevet lærebøker i geografi og samfunnsfag for ungdomstrinnet og videregående skole. I læreverket Geografi har han hovedansvaret for kapitlene om demografi og levekår. I læreverket Delta!, samfunnskunnskap er han en av tre hovedforfattere.

Morten Alexander Iversen er statsviter og har jobbet som lektor i videregående skole siden 2006. Han er en av bidragsyterne til antologien Folkemordenes svarte bok, og har en spesiell interesse for internasjonal politikk og historiens skyggesider. Iversen er forfatter på læreverket Delta!, samfunnskunnskap.

Eva Kosberg er lektor med mastergrad i statsvitenskap. Hun har jobbet i videregående skole siden 2008, og underviser i fagene samfunnsfag, politikk og menneskerettigheter, religion og etikk og norsk. Eva driver bloggen "Skoletanker", og er forfatter på flere læreverk i samfunnsfagene: Delta!, samfunnskunnskap og Samspill, sosialkunnskap.

Delta! Samfunnskunnskap (Fagfornyelsen LK20)

Delta! har som mål å gjøre elevene rustet og motiverte til å delta aktivt i samfunnet og demokratiet. Delta! (2020) er skrevet til fagfornyelsen og den nye læreplanen i samfunnskunnskap (samfunnsfag) for studieforberedende og yrkesfag vg1/vg2.