Danning i barnehagen (Heftet)

Perspektiver og muligheter

Forfatter:

Kjetil Steinsholt og Maria Øksnes (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 296
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202368609
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning og Barnehagelærerutdanning
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Danning i barnehagen

Danning er i de siste årene blitt et begrep som i tide og utide bringes inn i debatter knyttet til utdanningssystemets mål, innhold og oppgaver. I mange av de innspillene som har kommet, fremstår danning som noe selvsagt og uproblematisk.

Når danning nå har erstattet oppdragelse i barnehagens formålsparagraf, vil det trolig være mye opp til barnehageansatte selv å bestemme hvordan danning i barnehagen skal forstås.

I denne boken kaster en rekke forfattere fra ulike fagfelt lys over danningens muligheter i barnehagen. Danning fremstår som et mangfoldig, uensartet og komplekst fenomen som det ikke finnes noen enkle didaktiske løsninger på. Vi håper boken kan bidra til at leserne selv lar seg utfordre og ikke tar danning i barnehagen for gitt, men heller innser at danning er og har vært problematisk. Boken inviterer til diskusjon om hva det faktisk vil si at barnehagen er en viktig danningsarena for barn: Hvordan kan vi forstå danning i barnehagen? Hva vil det si at barn dannes? Hva kan den voksnes rolle i barnehagen være med tanke på danning?

Boken retter seg mot studenter, ansatte i barnehager og andre som er interessert i barn, barnehageliv og danning.

Til toppen

Presse Danning i barnehagen

Her lukter det kristenmanns blod

«Etter at danning kom inn som et nytt begrep i Lov om barnehager i 2008, har mitt anliggende vært å påpeke at danning nok kan supplere, men ikke erstatte oppdragelse. Det begrunner jeg med at barnehagens ansatte faktisk oppdrar.[...] Da danning ble et nytt begrep i barnehageloven i 2008, og dermed i barnehagepedagogikken, satte jeg meg fore å etterspore begrepets vei inn i loven og hvorfor det skulle erstatte oppdragelse som et av pedagogikkens sentrale begreper. Dette gravearbeidet fra 2009 / 2010 ba redaktørene for artikkelsamlingen "Danning i barnehagen" meg om å utdype i boka, hvilket jeg gjorde med artikkelen "Lanseringen av danningsbegrepet". I redaktørenes innledningskapittel vises det til funnene mine.»

Ingeborg Thoresen, Utdanning, nr. 14, 2013

Barnehage som danningsarena - hva vil det si?

«Den historisk-pedagogiske bakgrunnen for "Danning i barnehagen" er å finne i den norske debatten om om formålstenkningen og formålsparagrafen for de norske barnehager [...] Bokas behandling av det gammelmodige begrepet danning (dannelse), fører oss både inn i fortidens tenkning og inn i de siste eller nyeste dagenes livsviktige spørsmål. Den moderne og postmoderne tids problemer og utfordringer behandles som klassiske utfordringer [...] Jeg har lest boka med stor glede og med stort utbytte. Trenger jeg å si at jeg anbefaler boka på det varmeste?»

Alfred Telhaug, Utdanning

Til toppen

Forfatter(e)

Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand og barns lekekultur. Hennes bok Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert barndom (2010) er oversatt til flere språk. Øksnes er sammen med Sundsdal, Løvlie og Kvam, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Einar Sundsdal er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Sundsdal har i sin forskning vært særlig opptatt av danningsteori og pedagogiske grunnlagsspørsmål. Han har publisert en rekke artikler som tar opp barnehagepedagogiske problemstillinger. Seneste bøker er Leklust i skolan. Främja lekens egenvärde (2017) med Maria Øksnes og antologien Ungdom, danning og fellesskap (2018), redigert med Maria Øksnes og Cecilie Haugen. Sundsdal er, sammen med Øksnes, Løvlie og Kavm, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.


Geir Afdal har arbeidet innenfor områdene pedagogikk, etikk, samfunn og religion. Blant hans publikasjoner er bøkene Tolerance and Curriculum (Waxmann 2006), Researching Religious Education as Social Practice (Waxmann 2010) og Religion som bevegelse (Universitetsforlaget 2013). Han har også skrevet en rekke artikler innenfor temaene kunnskap, læring og pedagogikk; verdier og pedagogikk; forskning og praksis, og pedagogikk og religion. Afdal er professor i religionspedagogikk ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo og professor II ved Høgskolen i Østfold.

Professor Else Marie Halvorsen var i mange år tilknyttet Høgskolen i Telemark, Notodden, avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Hun har vært med på å bygge opp og videreføre studiet i hovedfag/mastergrad i formgiving/kunst og håndverk, med særlig ansvar for FoU og didaktikk. Halvorsen har skrevet en rekke fagartikler og bøker om estetikk og pedagogikk ut fra et kulturpedagogisk perspektiv.

Torben Hangaard Rasmussen, er pedagog, forfatter og uavhengig forsker. Han har skrevet bøker og artikler om lek, pedagogikk, fenomenologi og hermeneutikk. Han er med i styregruppen for nettverket Eksistensiel fænomenologi. Utvalgte bøker om lek: Den store leg (1985), Orden og kaos (1992).

Eldar Taraldsen er universitetslektor i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen i Levanger, Fakultet for lærerutdanning kunst og kulturfag ved Nord universitet. Han har levert avhandling for graden dr.philos. – Carl Vilhelm Boye Holsts filosofiske estetikk og pedagogikken – som er til bedømmelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Forlegger i eget forlag – Norsk Pedagogisk Forlag. Har utgitt flere bøker og ulike artikler/essay innenfor pedagogisk filosofi. Taraldsen er for tiden opptatt av spørsmål innenfor filosofisk estetikk og eksistensfilosofi med et kritisk blikk på skolepolitikk og skolekultur.

Ingeborg Tveter Thoresen var førstelektor ved daværende Høgskolen i Vestfold fram til 2013, hvor hun også var rektor fra 1994-2000. Tveter Thoresens forskning og artikler omhandler utdanningspolitiske endringer, danningens plass samt profesjonens anliggender i barnehagen og barnehagelærerutdanningen. Forfatteren har også skrevet om innflytelsen internasjonal utdanningspolitikk og generell politikk har på barnehagefeltet og profesjonen. Forfatteren bidro i arbeidet med revidert rammeplan i 2005, og med nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) i den nye barnehagelærerutdanningen. Tveter Thoresen var medlem av den nasjonale UNESCO-kommisjonen og har vært utdanningsdirektør i Buskerud.