Damm's Galaxy

Damm's Galaxy Lærerveiledning Nivå 7-8 (Heftet)

Veiledet lesing i engelskundervisningen

Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202359201
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Damm's Galaxy Lærerveiledning Nivå 7-8

Lærerveiledningen gir tips og ideer til ulike tilnærminger til bøkenes temaer, og den gir eksempler på før- , underveis- og etterlesingsaktiviteter. Den vil som på de tidligere nivåene også inneholde arbeidsark, kartlegging av leseforståelse og generelle leseprøver.

Til forskjell fra eksisterende bøker på nivå 1-6, er «Galaxy – ‘Why is it so?’ 7 og 8» faktabøker. Man må ikke nødvendigvis lese bøkene fra perm til perm. Elevgruppen kan jobbe med deler av bøkene ut fra gitte temaer. Lærerveiledningen er derfor bygd opp noe annerledes enn for Galaxy 1-6. Den legger opp til at hver bok kan ha tre ulike innfallsvinkler med fokus på ulike temaer, der man trekker ut noen sider som man jobber spesielt med.

Arbeidet med bøkene er lagt opp med førlesingsaktiviteter, presentasjon av nøkkelord etc, med underveislesingsaktiviteter og med etterlesingsaktiviteter.
Fordi bøkene ikke nødvendigvis må leses fra perm til perm, egner de seg godt for differensiering.

Med i lærerveiledningen følger CD med alle bøkene i Galaxy 7 og 8 innspilt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Damm's Galaxy
Damm`s Galaxy er et småboksystem med tilsammen 68 ulike bøker i engelsk for barnetrinnet. Bøkene er delt inn i nivåene 1-8, og bøker på samme nivå har lik vanskelighetsgrad og tekstmengde. På hvert nivå er det utviklet 6-16 bøker, og disse selges samlet i en hendig boks. Bøkene på nivå 1-6 kan også bestilles enkeltvis.