Damm's Galaxy

Damm's Galaxy 7 (Pakke)

Veiledet lesing i engelskundervisningen

Innbinding: Pakke
Utgivelsesår: 2011
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788202348656
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Damm's Galaxy 7

Vi har utvidet Galaxyserien med to nye nivåer 7 og 8, med undertittelen‘Why is it so?’

Hver boks inneholder 6 titler.De to nye nivåene er faktabøker innen naturvitenskaplige emner. Temaene er knyttet opp mot hovedområdene i mellomtrinnets læreplan i naturfag og gir elevene kjennskap til spennende fagtekst på engelsk.

Titlene på nivå 7:
Why Do Raindrops Fall?
Why Do Leaves Change Colour?
Why Do Crocodiles Snap?
Why Do the Stars Shine?
Why Do Spiders Live in Webs?
Why Do Volcanoes Erupt?
Oppbygning

Bøkene er lagt opp med spørsmål og svar, faktasider og presentasjon av engasjerende vitenskapelige fenomener. Elevene presenteres for fagspråk, ord og uttrykk på et enkelt nivå. Bøkene inneholder to ulike gloselister, en med forklaring av utvalgte ord og uttrykk på engelsk og en med norsk oversettelse. Hver bok avsluttes med en spørsmålsside.Bøkene er rikt illustrert med tekst og illustrasjoner som henger godt sammen på hvert oppslag.
Som Galaxy 1–6, er også 7 og 8 meget godt egnet til veiledet lesing.
Temaene i disse bøkene vil være særlig interessante for elevgrupper som har større glede av og interesse for å lese fakta enn skjønnlitteratur, og vil gi elevene en annen innfallsvinkel til engelskfaget. I disse bøkene kan en også velge ut et par sider en ønsker å jobbe med i gruppe eller på egenhånd uten at man behøver å lese resten av boken.

Til toppen

Damm's Galaxy
Damm’s Galaxy er et småboksystem med til sammen 68 ulike bøker i engelsk for barnetrinnet. Bøkene er delt inn i nivåene 1–8, og bøker på samme nivå har lik vanskelighetsgrad og tekstmengde. På hvert nivå er det utviklet 6–16 bøker, og disse selges samlet i en hendig boks. Bøkene på nivå 1–6 kan også bestilles enkeltvis.