Damm's Galaxy

Damm's Galaxy 6 (Pakke)

Veiledet lesing i engelskundervisningen

Innbinding: Pakke
Utgivelsesår: 2008
Forlag: Damm
Språk/målform: Engelsk
ISBN: 9788204156051
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Tekstbok
Om utgivelsen Damm's Galaxy 6

Dette er det sjette av 6 nivåer skjønnlitterære bøker tilpasset elever som lærer engelsk som fremmedspråk.

Boksen inneholder følgende titler:
• The Slippery Planet
• The Dog Show
• The Lord Mount Dragon
• Coyote Girl
• The Peace Ring
• The Weather Drum

Kjennetegn for bøkene på nivå 6:

6 bøker à 32 sider
4–6 setninger på hver side
Ingen repetisjon, flere nye/ukjente ord
Mange høyfrekvente ord/fraser
Flere tids- og stedsuttrykk
Mer avanserte konstruksjoner
Preteritum

Til toppen

Damm's Galaxy
Damm’s Galaxy er et småboksystem med til sammen 68 ulike bøker i engelsk for barnetrinnet. Bøkene er delt inn i nivåene 1–8, og bøker på samme nivå har lik vanskelighetsgrad og tekstmengde. På hvert nivå er det utviklet 6–16 bøker, og disse selges samlet i en hendig boks. Bøkene på nivå 1–6 kan også bestilles enkeltvis.